Yeşaya 12

12
1İsrail halkı o gün,
“Ya RAB, sana şükrederiz” diyecek,
“Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,
Bizi avuttun.
2 Tanrı kurtuluşumuzdur.
O'na güvenecek, yılmayacağız.
Çünkü RAB[a] gücümüz ve ezgimizdir.
O kurtardı bizi.”
3Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.
4 O gün diyeceksiniz ki,
“RAB'be şükredin, O'nu adıyla çağırın,
Halklara duyurun yaptıklarını,
Adının yüce olduğunu duyurun!
5RAB'be ezgiler söyleyin,
Çünkü görkemli işler yaptı.
Bütün dünya bilsin bunu.
6Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!
Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-12:6 Yeşaya’nın peygamberlik sözlerinin ikinci kısmı (krş. Yşa.1:1-6:13’e ait not). Halk kendilerini kurtaracağını düşündükleri insanlara ve uluslara değil, Tanrı’ya güvenmeye çağrılır. Bu çağrıyı reddettikleri için Tanrı onları güvendikleri uluslar aracılığıyla yargılayıp cezalandıracaktır.
12:1-6 Kurtuluş teması içeren iki kısa şükran mezmuruyla (Yşa.12:1-3,Yşa.12:4-6) 7-11. bölümlerin konusu tamamlanır.
12:1,4 o gün Bkz. Yşa.10:20,Yşa.10:27’ye ait not.
12:1 öfken dindi Bkz. Yşa.1:11-12,Yşa.1:17,Yşa.1:21 ve ilgili not. Tanrı’nın öfkesi, İsrailliler’i cezalandırmasının ardından, Asur ve Babil gibi uluslara yönelecektir (bkz. Yşa.13:1-23:18’e ait not).
12:2 RAB İbranice’den birebir çevirisi: “Ya RAB (Yahve)” (bkz. Önsöz). Bkz. Çık.3:15; Yas.28:58’e ait notlar. RAB... kurtardı bizi Bkz. Çık.15:2; ayrıca bkz. Mez.118:14 ve ilgili not.
12:3 pınarlarından Bkz. Mez.36:9;Yer.2:13;Yu.4:10 ve ilgili notlar.
12:6 İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.1:4 ve Yşa.6:1’e ait notlar.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş