Mısır'dan Çıkış 26:1

26
Tanrı'nın Konutu
(Çık.36:8-38)
1“Tanrı'nın Konutu'nu on perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun, üzeri Keruvlar'la ustaca süslensin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

26:1-37 Tanrı’nın Konutu’nu Bkz. Çık.25:8-9’a ait not; Tablo: Buluşma Çadırı; Buluşma Çadırı’ndaki Eşyalar, s.124-125. Bu yapı 4.5 m genişliğinde, 13.5 m uzunluğunda ve 4.5 m yüksekliğinde olup üç ayrı bölüme ayrılıyordu. İnce ketenden yapılan işlemeli astar (Çık.26:1-6), keçi kılından dokunmuş perde (Çık.26:7-13) ve biri kırmızı boyalı koç derisi ve öbürü bir tür yunus balığı derisinden (Çık.26:14) yapılmış iki örtüyle kaplanacaktı. İç tavan düzdü, ancak muhtemelen deri örtülerin kenarları, çadırlardaki gibi sarkıktı. Konuta yakın eşyalar, ya altından yapılmış ya da altınla kaplanmıştı; daha uzaktaki eşyalar ise (bkz. Çık.27:2-6; Çık.30:18) ya tunçtan yapılmış ya da tunçla kaplanmıştı. Konutun çerçevelerini destekleyen tabanlar ve bölme perdesini tutan dört direk ise gümüşten yapılmıştı (bkz. Çık.26:20-21,Çık.26:25,Çık.26:32). Konut, Tanrı’nın kraliyet çadırıydı. Şekil ve süslemeler, Tanrı’nın hüküm sürdüğü evreni simgeliyordu. Böylece konut, Yaratıcı’nın egemenlik sürdüğü evrenin merkezini, yani göksel ve yersel âlemlerin buluştuğu yeri temsil ediyordu. Tanrı orada, halkının arasında “yaşıyordu” ve halkı bu yer aracılığıyla O’na yaklaşabiliyordu (bkz. Bilgi Kutusu: Buluşma Çadırı ve Tapınak, s.122). lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden Bkz. Çık.25:4’e ait not. Keruvlarla Bkz. Çık.25:18 ve ilgili notlar.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş