Mısır'dan Çıkış 29

29
Kâhinliğe Atanma
(Lev.8:1-36)
1“Bana kâhinlik edebilmeleri için, Harun'la oğullarını kutsal kılmak üzere şunları yap: Bir boğa ile iki kusursuz koç al. 2İnce buğday unundan mayasız ekmek, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar yap. 3Bunları bir sepete koyup boğa ve iki koçla birlikte bana getir. 4Harun'la oğullarını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip yıka. 5Giysileri al; mintanı, efodun altına giyilen kaftanı, efodu ve göğüslüğü Harun'a giydir. Efodun ustaca dokunmuş şeridini bağla. 6Başına sarığı sar, üzerine de kutsal tacı koy. 7Sonra mesh yağını al, başına dökerek onu meshet. 8Harun'un oğullarını öne çıkarıp onlara mintan giydir. 9Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarını atamış olacaksın.
10“Boğayı Buluşma Çadırı'nın önüne getir, Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koysunlar. 11Boğayı huzurumda, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde keseceksin. 12Kanını parmağınla sunağın boynuzlarına sür, artan kanı sunağın dibine dök. 13Hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde yakacaksın. 14Etini, derisini, gübresini de ordugahın dışında yak. Bu günah sunusudur.
15“Bir koç getir, Harun'la oğulları ellerini koçun başına koysunlar. 16Koçu sen kes. Kanını sunağın her yanına dök. 17Koçu parçalara ayırıp bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıka, başla öteki parçaların yanına koy. 18 Sonra koçun tümünü sunağın üzerinde yak. Bu RAB'be sunulan yakmalık sunu, RAB'bi hoşnut eden koku, O'nun için yakılan sunudur.
19“Öteki koçu getir, Harun'la oğulları ellerini koçun başına koysunlar. 20Koçu sen kes. Kanını Harun'la oğullarının sağ kulak memelerine, sağ el ve ayaklarının baş parmaklarına sür. Artan kanı sunağın her yanına dök. 21Sunağın üzerindeki kanı ve mesh yağını Harun'la oğullarının ve giysilerinin üzerine serp. Böylece Harun'la oğulları ve giysileri kutsal kılınmış olacak.
22“Koçun yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu al. –Çünkü bu, biri göreve atanırken kesilen koçtur.– 23Huzurumdaki mayasız ekmek sepetinden bir somun, yağlı pide ve yufka al, 24hepsini Harun'la oğullarının eline ver. Bunları benim huzurumda sallamalık sunu olarak salla, 25sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sunuyla birlikte beni hoşnut eden koku olarak yak. Bu, RAB için yakılan sunudur.
26“Harun'un atanması için sunulacak koçun döşünü huzurumda sallamalık sunu olarak salla. O döş senin payın olacak. 27Harun'la oğullarının atanması için kesilen koçun sallanmış olan döşüyle bağış olarak sunulan budunu bana ayır. 28İsrailliler bunları sürekli Harun'la oğullarının payına ayıracak. Bu, İsrailliler'in RAB'be sunduğu esenlik kurbanlarından biridir.
29“Harun'un kutsal giysileri, kendinden sonra oğullarına kalacak. Meshedilip atanırlarken bu giysileri giyecekler. 30Harun'un yerine kâhin olan oğlu, Kutsal Yer'de hizmet etmek üzere Buluşma Çadırı'na girdiğinde yedi gün bu giysileri giyecek.
31-32“Harun'la oğulları göreve atanırken kesilen koçun etini kutsal bir yerde haşlayacaksın. Haşlanan eti ve sepetteki ekmeği Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde yiyecekler. 33Atanıp kutsal kılınmaları için günahları bağışlatan bu sunuları yalnız onlar yiyebilir. Yabancı biri yiyemez, çünkü bu sunular kutsaldır. 34Atanmaları için kesilen kurbanın etinden ya da ekmekten sabaha artan olursa, yakacaksın. Bunlar yenmeyecek, çünkü kutsaldır.
35“Harun'la oğulları için sana buyurduklarımın hepsini yap. Atanmaları yedi gün sürecek. 36Günah bağışlatmak için günah sunusu olarak her gün bir boğa sunacaksın. Sunağı arındırmak için günah sunusu sun, kutsal kılmak için de meshet. 37Yedi gün sunağı arındırarak kutsal kılacaksın. Böylece sunak çok kutsal olacak. Ona dokunan her şey de kutsal sayılacaktır.”
Günlük Sunular
(Say.28:1-8)
38“Düzenli olarak her gün sunağın üzerinde bir yaşında iki erkek kuzu sunacaksınız. 39Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sunun. 40Kuzuyla birlikte dörtte bir hin[a] sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa[b] ince un ve dökmelik sunu olarak dörtte bir hin şarap sunacaksınız. 41Öbür kuzuyu akşamüstü, beni hoşnut eden koku, yakılan sunu olarak, sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla birlikte bana sunacaksınız.
42“Bu yakmalık sunu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde, RAB'bin huzurunda, kuşaklar boyu sürekli sunulacaktır. Musa'yla konuşmak için İsrail halkıyla orada buluşacağım. 43İsrailliler'le buluşurken çadır görkemimle kutsal kılınacak.
44“Buluşma Çadırı'nı ve sunağı kutsal kılacak, Harun'la oğullarını bana kâhinlik etmeleri için görevlendireceğim. 45İsrailliler arasında yaşayacak, onların Tanrısı olacağım. 46Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak için onları Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB benim. Tanrıları RAB benim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

29:1 kutsal kılmak üzere Bkz. Çık.19:10-11’e ait not. kusursuz Bkz. Çık.12:5’e ait not.
29:4 yıka Dinsel açıdan arınmayı simgeler (krş. İbr.10:22), böylece kâhinlerin paklığının önemi belirtilir.
29:7 meshet Terim, Tanrı’nın hizmetine adamak anlamında kullanılır. Kutsal Yazılar’da, Kutsal Ruh’un kişiyi bir görev veya hizmet için güçlendirmesiyle ilişkilendirilir (bkz. Yşa.61:1 ve ilgili not; Bilgi Kutusu: Meshetmek, s.158).
29:10 Boğayı... getir Harun ve oğullarının günahlarını (bkz. Lev.4:3 ve ilgili not) bağışlatmak için sunulan günah sunusu olarak (bkz. Çık.29:14). ellerini boğanın başına koysunlar Kâhinler bunu yapmakla, kendi günahlarının bedelini hayvanın ödediğini kabul ettiklerini ifade etmiş oluyorlardı. Böylelikle boğa, ölmesi gereken günahlının yerine ölmüş oluyordu ( Çık.29:14).
29:12 sunağın boynuzlarına Bkz. Çık.27:2’ye ait not.
29:13 yağlarını Boğanın en iyi kısımları (bkz. Lev.3:3-5,Lev.3:16), RAB’be yakmalık sunu olmak üzere sunakta yakılırdı.
29:14 etini, derisini, gübresini Ordugâhın murdar olmaması için ordugâhın dışında yakılırdı (bkz. İbr.13:11-13 ve ilgili notlar).
29:18 koçun tümünü... yak Tam adanmışlığın simgesi.
29:20 sağ kulak... sür Tanrı’ya ve O’nun sözüne duyarlılığı simgelemek üzere. sağ el ve ayaklarının... sür Tanrı’nın adına yaş am boyu başkalarına hizmet etmeye tümüyle adandığını göstermek üzere.
29:24 sallamalık sunu Bkz. Lev.7:30-32’ye ait not.
29:28 sürekli Harun’la oğullarının payına Kurbanlık hayvanların belli kısımları, kâhinler ve ailelerine yiyecek olarak ayrılırdı (bkz. Lev.10:14,Lev.10:15).
29:31-32 kutsal bir yerde Muhtemelen Buluşma Çadırı’nın avlusunda.
29:36 günah sunusu sun Çünkü sunak halkın günahlarıyla murdar oluyordu (bkz. Lev.16:16; İbr.9:21-22).
29:37 kutsal... kutsal RAB’be adanmış, RAB’be ait.
29:38-39 Günlük sabah ve akşam sunularının, halkın Tanrı’ya sırt çevirdiği dönemlerde bile sunulmaya devam ettiği olmuştur (bkz. 2Kr.16:15).
29:42-43 buluşacağım Bkz. Çık.27:21’e ait not.
29:43 Bkz. Çık.25:10’a ait not; ayrıca bkz. Çık.40:34-35; 1Kr.8:10-13.
29:45-46 arasında yaşacak Bkz. Çık.25:9’a ait not.
29:45 onların Tanrısı olacağım Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmada verdiği vaat (bkz. Çık.6:7’ye ait not).
29:46 çıkaran... RAB benim Bkz. Çık.20:2’ye ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş