Mısır'dan Çıkış 40

40
Buluşma Çadırı'nın Düzenlenmesi ve Adanması
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“Konutu, yani Buluşma Çadırı'nı birinci ayın ilk günü kur. 3Levha Sandığı'nı oraya getirip perdeyle gizle. 4Masayı içeri getir, gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak. 5Altın buhur sunağını Levha Sandığı'nın önüne koy, konutun giriş bölümüne perdesini tak. 6Yakmalık sunu sunağını konutun –Buluşma Çadırı'nın– giriş bölümüne koy. 7Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur. 8Çadırın çevresini avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as.
9“Sonra mesh yağıyla konutu ve içindeki bütün eşyaları meshederek kutsal kıl. Böylece konutla takımları kutsal olacak. 10Yakmalık sunu sunağıyla takımlarını meshet, sunağı kutsal kıl. Sunak çok kutsal olacak. 11Kazan ve kazan ayaklığını meshederek kutsal kıl.
12“Harun'la oğullarını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip yıka. 13Harun'a kutsal giysileri giydir, bana kâhinlik etmesi için onu meshederek kutsal kıl. 14Oğullarını getirip mintanları giydir. 15Bana kâhinlik etmeleri için babaları gibi onları da meshet. Bu mesh onların kuşaklar boyu sürekli kâhin olmalarını sağlayacak.”
16Musa her şeyi RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yaptı. 17Böylece ikinci yılın birinci ayının birinci günü konut kuruldu. 18Musa konutu kurdu, tabanlarını koydu, çerçevelerini yerleştirdi, kirişlerini taktı, direklerini dikti. 19Çadırı tıpkı RAB'bin kendisine buyurduğu gibi konutun üzerine gerdi, çadır örtüsünü üzerine örttü. 20Antlaşma Levhaları'nı sandığa koydu, sandık sırıklarını taktı, Bağışlanma Kapağı'nı sandığın üzerine yerleştirdi. 21RAB'bin kendisine buyurduğu gibi Levha Sandığı'nı konuta getirdi, bölme perdesini asarak sandığı gizledi.
22Masayı Buluşma Çadırı'na, konutun kuzeyine, perdenin dışına koydu. 23RAB'bin huzurunda, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi üzerine ekmekleri dizdi. 24Kandilliği Buluşma Çadırı'na, masanın karşısına, konutun güneyine koydu. 25RAB'bin kendisine buyurduğu gibi, RAB'bin huzurunda kandilleri yaktı. 26Altın sunağı Buluşma Çadırı'na, perdenin önüne koydu. 27RAB'bin kendisine buyurduğu gibi üzerinde güzel kokulu buhur yaktı. 28Konutun giriş bölümünün perdesini taktı. 29RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yakmalık sunu sunağını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne koydu, üzerinde yakmalık sunu ve tahıl sunusu sundu. 30Kazanı Buluşma Çadırı ile sunak arasına koydu, yıkanmak için içine su doldurdu. 31Musa, Harun ve Harun'un oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkadılar. 32Ne zaman Buluşma Çadırı'na girip sunağa yaklaşsalar RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi orada yıkandılar. 33Musa konutla sunağı avluyla çevirdi. Avlunun girişine perdeyi asarak işi tamamladı.
Buluşma Çadırı Üstündeki Bulut
(Say.9:15-23)
34 O zaman bulut Buluşma Çadırı'nı kapladı ve RAB'bin görkemi konutu doldurdu. 35Musa Buluşma Çadırı'na giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RAB'bin görkemi konutu doldurmuştu. 36 İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. 37Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. 38Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün RAB'bin bulutu, gece de ateş İsrailliler'e yol gösterdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:2 birinci ayın ilk günü Buluşma Çadırı, Fısıh Bayramı’nın ilk kutlanışından yaklaşık bir yıl sonra kurulur (bkz. Çık.40:17; Çık.12:2 ve ilgili not; Çık.12:6).
40:9-10 kutsal... çok kutsal Bkz. Çık.3:5; Çık.29:37 ve ilgili notlar.
40:16 Musa her şeyi RAB’bin kendisine buyurduğu gibi yaptı Musa’nın Tanrı’nın buyruğuna itaat etmesi, Mısır’dan Çıkış’ın son bölümünün temel konularından biridir (bkz. Çık.40:19,Çık.40:21,Çık.40:23,Çık.40:25,Çık.40:27, 29,32). Buluşma Çadırı’nın tüm parçalarını sağlayan halktı, ancak çadırın kurulması ve RAB’be hazırlanması için yalnızca RAB’bin kulu Musa yetkilendirildi.
40:33 Musa... işi tamamladı Bkz. Çık.39:32’ye ait not.
40:34 Musa’nın doğumuyla ve Nil Irmağı’na bırakılıp kurtarılmasıyla başlayan RAB’bin kurtarış eylemi, RAB’bin yüceliğinin Buluşma Çadırı’nı doldurmasıyla birlikte (krş. 1Kr.8:10-11; 1Kr.8:10’a ait not) görkemli bir zirveye ulaşır. İsrailliler bundan sonra, aralarında yaşayan ve onları vaatlerin gerçekleşeceği topraklara götüren RAB’bin öncülüğünde çöl boyunca yol alacaklardır.
40:38 Bkz. Çık.13:21’e ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş