Süleyman'ın Özdeyişleri 5:1-6

5
Zinaya Karşı Uyarı
1Oğlum, bilgeliğime dikkat et,
Akıllıca sözlerime kulak ver.
2Böylelikle her zaman sağgörülü olur,
Dudaklarınla bilgiyi korursun.
3Zina eden kadının bal damlar dudaklarından,
Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.
4Ama sonu pelinotu kadar acı,
İki ağızlı kılıç kadar keskindir.
5Ayakları ölüme gider,
Adımları ölüler diyarına ulaşır.
6Yaşama giden yolu hiç düşünmez,
Yolları dolaşıktır, ama farkında değil.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:2 Dudaklarınla bilgiyi korursun Mal.2:7’de kâhin için söylenir.
5:3 Zina eden kadının Bkz. Özd.2:16’ya ait not. bal damlar dudaklarından Muhtemelen kadının ş ehvetli sözlerine (krş. Özd.16:24) ilişkin bir göndermedir ; bazı yorumcular ise bu ifadenin öpücük anlamına geldiğini savunur (krş. Ezg.4:11; Ezg.5:13; Ezg.7:9). yumuşaktır zeytinyağından Bkz. Özd.2:16; Mez.55:21. Yaltakçı (Özd.26:28) ve güvenilmezdir (Mez.5:9 ve ilgili not) anlamında.
5:4 pelinotu Tadı son derece acı bir bitki (bkz. Yas.29:18; Ağı.3:15,Ağı.3:19; Amo.6:12). İki ağızlı kılıç Krş. Hak.3:16; ayrıca bkz. Mez.55:21; Mez.149:6; krş. Va.1:16 ve ilgili not).
5:5 ölüme gider Bkz. Özd.2:18’e ait not.
5:6 Yolları dolaşıktır Bkz. Özd.2:15; Özd.11:9.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş