Ağıtlar 2

2
2. Ağıt
1Rab öfkelenince Siyon kızını nasıl bulutla kapladı!
İsrail'in görkemini gökten yere fırlattı,
Öfkelendiği gün ayağının taburesini anımsamadı.
2Yakup soyunun yaşadığı her yeri acımadan yuttu,
Yahuda kızının surlu kentlerini gazabıyla yıktı,
Yerle bir etti onları,
Krallığını ve önderlerini alçalttı.
3Kızgın öfkesiyle İsrail'in gücünü[a] kökünden kesti,
Düşmanın önünde sağ elini onların üstünden çekti,
Çevresini yiyip bitiren alevli ateş gibi Yakup soyunu yaktı.
4Düşman gibi yayını gerdi,
Hasım gibi sağ elini kaldırdı,
Göz zevkini okşayan herkesi öldürdü,
Gazabını Siyon kızının çadırı üstüne ateş gibi döktü.
5Rab adeta bir düşman olup İsrail'i yuttu,
Bütün saraylarını yutup surlu kentlerini yıktı,
Yahuda kızının feryadını, figanını arşa çıkardı.
6Bahçe çardağını söker gibi kendi çardağını söküp attı,
Buluşma yerini yok etti,
RAB Siyon'da bayram ve Şabat günlerini unutturdu,
Şiddetli öfkesi yüzünden kralı da kâhini de reddetti.
7Rab sunağını attı,
Tapınağını terk etti;
Siyon saraylarını çeviren surları düşman eline bıraktı.
Bayram gününde olduğu gibi,
Düşman RAB'bin Tapınağı'nda sevinç çığlıkları attı.
8RAB Siyon kızının surlarını yıkmaya karar verdi,
İpi gerdi ve yıkmaktan el çekmedi,
İç ve dış surlara yas tutturdu,
İkisinin de gücü tükendi.
9Siyon'un kapıları yere battı,
RAB kapı sürgülerini kırıp yok etti,
Kralıyla önderleri başka ulusların arasında kaldı,
Kutsal Yasa uygulanmaz oldu,
Peygamberlerine RAB'den görüm gelmiyor artık.
10Siyon kızının ileri gelenleri suskun, yere oturmuş,
Başlarına toprak saçıp çul kuşanmışlar,
Yeruşalim'in erden kızları yere eğmiş başlarını.
11Gözlerim tükenmekte ağlamaktan,
İçim kanıyor;
Halkımın yıkımından
Yüreğim sızlıyor,
Çünkü kent meydanlarında çocuklarla bebekler bayılmakta.
12Kent meydanlarında yaralılar gibi bayılıp
Can çekişirken annelerinin bağrında,
“Ekmekle şarap nerede?” diye soruyorlar annelerine.
13Senin için ne diyeyim?
Ey Yeruşalim kızı, seni neye benzeteyim?
Ey Siyon'un erden kızı, sana neyi örnek göstereyim de
Seni avutayım?
Sendeki gedik deniz kadar büyük,
Kim sana şifa verebilir?
14Peygamberlerin senin için boş ve anlamsız görümler gördüler.
Suçunu ortaya çıkarsalardı, eski gönencine kavuşabilirdin;
Oysa seni ayartacak boş görümler gördüler.
15Yoldan geçen herkes el çırparak seninle alay ediyor,
Yeruşalim kızına baş sallayıp ıslık çalarak,
“Bütün dünyanın sevinci, güzellik simgesi dedikleri kent bu mu?” diyorlar.
16Düşmanlarının hepsi seninle alay etti,
Islık çalıp diş gıcırdatarak,
“Onu yuttuk” diyorlar,
“İşte beklediğimiz gün, sonunda gördük onu.”
17RAB düşündüğünü yaptı,
Geçmişte söylediği sözü yerine getirdi,
Yıktı, acımadı,
Düşmanı senin haline sevindirdi,
Hasımlarını güçlü kıldı[b].
18Halk Rab'be yürekten feryat ediyor.
Ey Siyon kızının surları,
Gece gündüz gözyaşın sel gibi aksın!
Dinlenme, gözüne uyku girmesin!
19Kalk, gece her nöbet başında haykır,
Rab'bin huzurunda yüreğini su gibi dök!
Her sokak başında açlıktan bayılan çocuklarının başı için O'na ellerini aç.
20“Bak, ya RAB, gör! Kime böyle yaptın?
Kadınlar çocuklarını, sevgili yavrularını mı yesin?
Kâhinle peygamber Rab'bin Tapınağı'nda mı öldürülsün?
21Gençler, yaşlılar sokaklarda, yerlerde yatıyor,
Kılıçtan geçirildi erden kızlarımla gençlerim,
Öfkelendiğin gün öldürdün onları, acımadan boğazladın.
22Bir bayram günü davet eder gibi
Beni dehşete düşürenleri davet ettin her yandan.
RAB'bin öfkelendiği gün kaçıp kurtulan,
Sağ kalan olmadı.
Sevgiyle büyüttüğüm çocuklarımı
Düşmanım yok etti.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-22 Yeruşalim burada İsrail ulusunu temsil ediyor.
2:1 Siyon kızını Bkz. Ağı.2:2,Ağı.2:4-5,Ağı.2:8,Ağı.2:10,Ağı.2:13,Ağı.2:15,Ağı.2:18; ayrıca bkz. 2Kr.19:21’a ait not. bulutla kapladı Yaklaşan felaketin belirtisi. İsrail’in görkemini... yere fırlattı Yeruşalim’in uğrayacağı yıkımın boyutlarını ifade eder. ayağının taburesini Bazı ayetlerde Antlaşma Sandığı’nı (bkz. 1Ta.28:2), bazılarında tapınağı, bazılarında da Siyon Dağı’nı (bkz. Mez.99:5 ve ilgili not; Mez.132:7) ifade eder.
2:2 yaşadığı her yeri... yuttu Bkz. Ağı.2:5.
2:3 yiyip bitiren alevli ateş Bkz. Ağı.1:13 ve ilgili not.
2:4 Gazabını... döktü Bkz. Mez.69:24; Mez.79:6; Yer.6:11; Yer.7:20; Yer.10:25; Yer.42:18; Yer.44:6; Hoş.5:10; Sef.3:8. yayını gerdi Bkz. Ağı.3:12; Yas.32:42; Mez.7:12-13; Hab.3:9.
2:5 saraylarını... surlu kentlerini Bkz. Hoş.8:14.
2:6 Bahçe... gibi Krş. Yşa.5:5-6; Yer.5:10; Yer.12:10. kendi çardağı nı... Buluşma yerini Yeruşalim’deki tapınak (bkz. 1Kr.8:29; 1Kr.9:3; 2Ta.6:2; 2Ta.7:1-3; Mez.132:8,Mez.132:13-14).
2:7 attı... terk etti Krş. “reddettin... sırt çevirdin”, Mez.89:38-39 ve ilgili notlar. RAB’bin tapınağında sevinç çığlıkları attı Bkz. Mez.74:4. bayram gününde olduğu gibi Bkz. Mez.42:4; Mez.47:5; Mez.81:1-4. Düşmanın zafer çığlıkları, tapınakta tapınanların sevinç çığlıklarının yerini almıştır.
2:8 ipi gerdi Yapım için değil, yıkım için kullanmak üzere (krş. Yşa.28:17; Amo.7:7-8 ve ilgili notlar). İç ve dış surlara Krş. Yşa.26:1; bkz. 2Sa.20:15.
2:9 İsrail’de toplumsal yaşamı düzenleyen ve yöneten üç önemli makam boştur:krallar ve ileri gelenler sürgündedir (bkz. Yas.17:14-20), kâhinler Yasa’yı öğretmemektedir (bkz. Ağı.2:20; Yer.18:18; Hoş.4:4-9 ve ilgili not), peygamberler suskundur (bkz. Yas.18:9-22; Mez.74:9; Amo.8:11 ve ilgili not; Mik.3:7).
2:10-19 Bunlar, yas tutulduğunu belirten davranışlardır (bkz. Eyü.2:12-13; Mez.35:13-14).
2:10 Bu iki gruptan (ileri gelenler ile Yeruşalim’in erden kızları) söz edilmesi, yediden yetmişe halkın her kesiminin olanlardan etkilendiğini ifade eder. ileri gelenleri Bkz. Çık.3:16’ya ait not. Yeruşalim’in erden kızları Bkz. Ağı.1:4 ve ilgili not.
2:11 ağlamaktan Bkz. Ağı.1:16’ya ait not. İçim kanıyor Krş. Ağı.1:20. halkımın Bkz. Ağı.3:48; Ağı.4:3,Ağı.4:6,Ağı.4:10; Yşa.22:4; Yer.8:11,Yer.8:21; krş. Yer.14:17.
2:14 Peygamberlerin... boş Bkz. Yer.5:12-13; Yer.6:13-15; Yer.8:10-12; Yer.14:13-15; Yer.23:9-40; Yer.27:9-28:17; krş. Yer.26:7-11,Yer.26:16; Hez.22:26, 28. anlamsız Bkz. Hez.13:10-16; Hez.22:28. ayartacak Krş. Yer.27:10,Yer.27:15. Sahte peygamberlerin gerçeği açığa çıkarıp halkı uyarmak yerine, kulağı okşayan sözler söylemeleri halkı ayartır.
2:15 Yoldan geçen Bkz. Ağı.1:12. el çırparak Bkz. Eyü.27:23; Eyü.34:37. baş sallayıp Bkz. Eyü.16:4’e ait not; Mez.64:8; Mez.109:25; Yer.18:16. bütün dünyanın sevinci... dedikleri Bkz. Mez.48:2 ve ilgili not; krş. Yer.51:41. güzellik simgesi dedikleri Bkz. Mez.50:2 ve ilgili not.
2:16 Onu yuttuk Bkz. Ağı.2:2,Ağı.2:5; Yer.51:34.
2:17 Geçmişte Musa’nın günlerinde (bkz. örn. Lev.26:23-39; Yas.28:15-68). sözü yerine getirdi Bkz. Yşa.55:11 ve ilgili not. güçlü kıldı Bkz. 1Sa.2:1; Mez.75:4 ve ilgili notlar.
2:18 Bkz. Yer.14:17. Ey... surları Bkz. Yşa.14:31.
2:19 her nöbet başında Bkz. Mez.63:6; Luk.12:38. yüreğini sugibi dök! Bkz. Mez.62:8; ayrıca bkz. Yas.12:16,Yas.12:24; Yas.15:23; Mez.79:3; Hoş.5:10. açlıktan bayılan çocuklarının Bkz. Ağı.2:11-12. ellerini aç Duada (bkz. Mez.28:2 ve ilgili not; 1Ti.2:8).
2:20-22 Yeruşalim’in, 19. ayetteki sözlere cevaben yakaran bir yürekle ettiği dua.
2:20 Kadınlar çocuklarını... mı yesin? Bkz. Yer.19:9’a ait not. Yeruşalim halkının çocuklarını yemesi, Tanrı’yla aralarındaki antlaşmaya sadık kalmamaları sonucu uğradıkları bir lânettir (bkz. Yas.28:53-57).
2:21 Bkz. Yer.6:11 ve ilgili not.
2:22 Bir bayram gününe davet Krş. örn. Mez.81; 95; 114. Beni dehşete düşürenleri... her yandan Bkz. Yer.6:25’e ait not. RAB’bin öfkelendiği gün Ağıt başladığı şekilde biter (bkz. Ağı.2:1). kaçıp kurtulan, Sağ kalan olmadı Bkz. Yer.42:17; Yer.44:14. Sevgiyle büyüttüğüm çocuklarımı Yeruşalim’de yaşayanları.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş