1. Samuel 2:1

2
Hanna'nın Duası
1 Hanna şöyle dua etti:
“Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;
Gücümü[a] yükselten RAB'dir.
Düşmanlarımın karşısında övünüyor,
Kurtarışınla seviniyorum!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-10 Hanna’nın duası, RAB’bin her şeyi değiştirecek güce sahip olduğuna iman etmenin göstergesidir. 1. ve 2. Samuel kitaplarının teolojisi bu tema üzerinedir.
2:1 dua etti Bkz. Mez.72:20; krş. Luk.1:46-55,Luk.1:67-79. Davut’un 2Sa.22. bölümdeki ezgisi, Hanna’nın bu ezgisine pek çok yönden benzer. Hanna’nın ezgisiyle başlayan Davut’un krallık öyküsü, Davut’un ezgisiyle son bulur. Hanna, Kutsal Ruh’un yönlendirmesiyle, oğlu Samuel’in hizmeti sayesinde kurulacak krallıktan söz eder. Yüreğim, RAB’de bulduğum sevinçle coşuyor Hanna’nın sevincinin öncelikli nedeni çocuk sahibi olması değil, RAB’den duasına cevap almasıdır. gücümü İbranice’den birebir çevirisi: “boynuzumu” (bkz. 1Sa.2:10). gücümü yükselten Krş. Yas.33:17; Mez.75:4 ve ilgili not; Mez.112:9; Luk.1:69-71 ve ilgili not. ‘Utançtan kurtarıp onurlandıran’ anlamındadır.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş