Sefanya 3:8

8Bu yüzden, “Bekleyin de görün” diyor RAB,
“Ulusları yargılayacağım günü bekleyin.
Ulusları toplamaya,
Krallıkları bir araya getirmeye,
Gazabımı, kızgın öfkemi
Üzerlerine dökmeye karar verdim.
Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4-3:8 RAB’bin hem Yeruşalim’e hem de öbür uluslara vereceği ceza (bkz. Amo.1:3-2:16 ve ilgili not).
3:6-8 Ahlâksızlık eden Yahuda halkı, öbür ulusların yok edilmesinin kendilerine yönelik bir uyarı olduğunu anlayıp tövbe etmeliydi; ama halk tövbeye yanaşmadı (bkz. Sef.2:1-3 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.7:13,Yer.7:25-26).
3:8 karar verdim. Çünkü İbranice’den, “çünkü karar verdim” diye de çevrilebilir. RAB kararını ilan ederek yargıyla ilgili bildirisini tamamlar. kıskançlığımın ateşi... yiyip bitirecek Bkz. Sef.1:2-3 ve ilgili not; Sef.1:18; Ağı.1:13 ve ilgili not.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş