Sefanya 1:2-3

Felakete Karşı Uyarı
2“Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim.
3İnsanları, hayvanları,
Gökteki kuşları,
Denizdeki balıkları,
Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim.
Yok edeceğim insanı yeryüzünden.”
İşte böyle diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:2-3 Sefanya, Tanrı’nın tufandan önceki sözlerini hatırlatan ifadeler kullanarak büyük bir yıkımın yaklaşmakta olduğunu bildiriyor (Yar.6:7); ancak bu kez yıkım suyla değil, “ateş”le gerçekleşecektir ( Yar.1:18; Yar.3:8).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş