Ağıtlar 4

4
4. Ağıt
1Altın nasıl donuklaştı,
Saf altın nasıl değişti!
Kutsal taşlar sokak başlarına dağılmış.
2Değerleri saf altınla ölçülen Siyon çocukları
Nasıl çömlekçi işi, toprak testi yerine sayılır oldu!
3Çakallar bile meme verip yavrularını emzirir,
Ama halkım çöldeki devekuşları kadar acımasız oldu.
4Susuzluktan emzikteki bebeklerin dili damağına yapışıyor,
Çocuklar ekmek istiyor, veren yok.
5Onlar ki, yemeğin en iyisini yerlerdi,
Sokaklarda perişan oldular;
Onlar ki, al giysiler içinde büyüdüler,
Çöp yığınlarını kapışır oldular.
6 Halkımın suçu el değmeden, bir anda yıkılan
Sodom'un günahından daha büyüktür.
7Beyleri kardan temiz, sütten aktılar,
Bedence mercandan kızıl, laciverttaşı kadar biçimliydiler.
8Şimdiyse görünüşleri kömürden kara,
Sokaklarda tanınmaz oldular.
Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular.
9Kılıçla öldürülenler kıtlıktan ölenlerden mutludur,
Çünkü kıtlıktan ölenler tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimekteler.
10 Merhametli kadınlar çocuklarını elleriyle pişirdiler,
Halkım kırılırken yiyecek oldu bu kendilerine.
11RAB öfkesini boşalttı, kızgın öfkesini döktü,
Temellerini yiyip bitiren ateşi Siyon'un içinde tutuşturdu.
12Dünyadaki kralların ve insanların hiçbiri
Yeruşalim kapılarından hasımların, düşmanların gireceğine inanmazdı.
13Peygamberlerinin günahı, kâhinlerinin suçu yüzündendi bu,
Çünkü onlar kentin ortasında doğruların kanını döktüler.
14Sokaklarda körler gibi dolaşıyorlar,
Kanla kirlendikleri için kimse giysilerine dokunamıyor.
15“Çekilin! Kirliler!” diye bağırdılar onlara,
“Çekilin! Çekilin! Dokunmayın!”
Kaçıp başıboş dolaştıklarında,
Öteki uluslar, “Artık burada kalmasınlar” dediler.
16RAB kendisi dağıttı onları,
Artık yüzlerine bakmayacak.
Kâhinleri saymadılar, yaşlılara acımadılar.
17Boş yere yardım beklemekten gözlerimizin feri sönüyor,
Gözetleme kulesinde bizi kurtaramayacak bir ulusu bekledikçe bekledik.
18İzlerimizi sürüyorlar,
Sokaklarımızda gezemez olduk.
Sonumuz yaklaştı, günlerimiz tükendi,
Çünkü sonumuz geldi.
19Bizi kovalayanlar gökteki kartallardan çevikti,
Dağların üstünde kovaladılar bizi,
Çölde bize pusu kurdular.
20Yaşam soluğumuz,
RAB'bin meshettiği kral onların çukurunda yakalandı;
Hani onun için, “Ulusların arasında onun gölgesinde yaşayacağız” dediğimiz.
21Ûs ülkesinde yaşayan Edom kızı, sevin, coş,
Ancak kâse sana da gelecek, sarhoş olup soyunacaksın.
22Ey Siyon kızı, suçunun cezası sona erdi,
RAB bir daha seni sürgüne göndermeyecek.
Ama, ey Edom kızı, suçun yüzünden seni cezalandırıp günahlarını ortaya çıkaracak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-22 1-10. ayetlerde kuşatmanın neden olduğu korkunç durum; 11-19. ayetlerde kentin alınması ve sürgündekilerin periş anlığı; 20. ayette Davut’un kurduğu krallığın bozguna uğratılması karşısında halkın yaşadığı şok ve dehşet anlatılır. “Sevinçli Edom” ile “perişan Siyon”un durumlarının gelecekte tersine döneceğini bildiren sözlerle ağıt sona erer (Ağı.4:21-22).
4:1 nasıl... ! Bkz. Ağı.1:1’e ait not. altın... taşlar Tanrı’nın seçilmiş halkını tasvir eder (bkz. Ağı.4:2; krş. benzer bir tasvir, Ezg.5:11-12,Ezg.5:14-15; Zek.Ezg.9:16). sokak başlarına Bkz. Ağı.2:19; Yşa.51:20.
4:3 devekuşları kadar Halkın acımasızlığı, devekuşunun yavrularına karşı olan kayıtsızsızlığıyla karşılaştırılır (bkz. Eyü.39:14-16).
4:5 Çöp yığınlarını kapışır oldular Bkz. Eyü.2:8 ve ilgili not; krş. Yer.6:26 ve ilgili not.
4:6 bir anda yıkılan Böylece (Yeruşalim’in yaşadığı gibi) uzun süren kuşatmanın yol açacağı sıkıntıdan esirgenmiş oldular. Sodom’un Bkz. Yer.20:16’ya ait not.
4:7 mercandan Bkz. Eyü.28:18. laciverttaşı Bkz. Yşa.54:11 ve ilgili notlar.
4:8 Bir deri bir kemiğe döndüler Bkz. Eyü.19:20.
4:10 Bkz. Yer.19:9 ve ilgili not.
4:11 kızgın öfkesini Bkz. Ağı.1:12 ve ilgili not. yiyip bitiren ateşi... tutuşturdu Bkz. Yer.17:27 ve ilgili not.
4:12 Bkz. Mez.46:5; Mez.48:3-8. RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmada verdiği vaatlerden biri Yeruşalim’i korumaktı; ancak halkın antlaşmayı bozması sonucu olarak RAB onları antlaşmada belirttiği yargıyla cezalandırmıştı.
4:13 Bkz. Ağı.2:14 ve ilgili not; ayrıca bkz. Hez.22:26,Hez.22:28.
4:14 körler gibi dolaşıyorlar Bkz. Yas.28:28-29; Yşa.29:9 ve ilgili not; Yşa.59:10 ve ilgili not; Sef.1:17. Kanla kirlendikleri için Bkz. Yşa.59:3.
4:15 Uluslar, “Artık... kalmasınlar” Bkz. antlaşmanın lanetleri, Yas.28:65-66.
4:16 Bu lanetler Yas.28:49-50’de bildirilmiştir.
4:17 gözlerimizin feri sönüyor Bkz. Yas.28:28; Mez.69:3. bizi kurtaramayacak bir ulusu Bkz. örn. Mısır’ı, Hez.29:16.
4:19 kartallardan Bkz. Yer.4:13; Yer.48:40 ve ilgili notlar.
4:20 Bu ayet, Davut’un soyundan “Meshedilmiş Olan”a (nihai olarak Mesih’e) bağlanan umudu dile getirir (ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370). Yaşam soluğumuz Halkın gönenç içinde yaşaması ve düzenin sürekliliği, kralın varlığına bağlıdır. RAB’bin meshettiği Davut’un soyundan Kral Sidkiya; Yahuda halkı, Tanrı’nın Davut’la yaptığı antlaşma sayesinde onun yönetiminde kendilerini güvende hissetmişti (bkz. 2Sa.7. bölüm; Mez.89; 132; Yşa.55:3 ve ilgili not). yakalandı Bkz. Yer.39:4-7; Yer.52:7-11. gölgesinde ‘Koruması altında’ anlamında (bkz. Hak.9:15; Mez.17:8 ve ilgili notlar).
4:21 Ûs ülkesinde Bkz. Yer.25:20; ayrıca bkz. Eyü.1:1’e ait not. Edom İsrail’le sürüp giden düşmanlıkları nedeniyle (bkz. Yar.25:26’ya ait not), Eski Antlaşma’da Edom’dan sıklıkla İsrail’in bütün düşmanlarını temsilen söz edilir (bkz. Mez.137:7 ve ilgili not; Yşa.34:5 ve ilgili not; Yer.49:7-22; Yer.49:8’e ait not; Amo.9:12 ve ilgili not; Ovadya: Giriş; Ova.8 ve ilgili not). kâse Bkz. Yer.25:15’e ait not. soyunacaksın Bkz. Ağı.1:8; ayrıca bkz. Yer.49:10; Nah.3:5.
4:22 bir daha seni sürgüne göndermeyecek Bkz. Yer. 31-33. bölümler.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş