Ağıtlar 4:21-22

21Ûs ülkesinde yaşayan Edom kızı, sevin, coş,
Ancak kâse sana da gelecek, sarhoş olup soyunacaksın.
22Ey Siyon kızı, suçunun cezası sona erdi,
RAB bir daha seni sürgüne göndermeyecek.
Ama, ey Edom kızı, suçun yüzünden seni cezalandırıp günahlarını ortaya çıkaracak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-22 1-10. ayetlerde kuşatmanın neden olduğu korkunç durum; 11-19. ayetlerde kentin alınması ve sürgündekilerin periş anlığı; 20. ayette Davut’un kurduğu krallığın bozguna uğratılması karşısında halkın yaşadığı şok ve dehşet anlatılır. “Sevinçli Edom” ile “perişan Siyon”un durumlarının gelecekte tersine döneceğini bildiren sözlerle ağıt sona erer (Ağı.4:21-22).
4:21 Ûs ülkesinde Bkz. Yer.25:20; ayrıca bkz. Eyü.1:1’e ait not. Edom İsrail’le sürüp giden düşmanlıkları nedeniyle (bkz. Yar.25:26’ya ait not), Eski Antlaşma’da Edom’dan sıklıkla İsrail’in bütün düşmanlarını temsilen söz edilir (bkz. Mez.137:7 ve ilgili not; Yşa.34:5 ve ilgili not; Yer.49:7-22; Yer.49:8’e ait not; Amo.9:12 ve ilgili not; Ovadya: Giriş; Ova.8 ve ilgili not). kâse Bkz. Yer.25:15’e ait not. soyunacaksın Bkz. Ağı.1:8; ayrıca bkz. Yer.49:10; Nah.3:5.
4:22 bir daha seni sürgüne göndermeyecek Bkz. Yer. 31-33. bölümler.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş