Eyüp 11

11
Sofar
1Naamalı Sofar şöyle yanıtladı:
2“Bunca söz yanıtsız mı kalsın?
Çok konuşan haklı mı sayılsın?
3Saçmalıkların karşısında sussun mu insanlar?
Sen alay edince kimse seni utandırmasın mı?
4Tanrı'ya, ‘İnancım arıdır’ diyorsun,
‘Senin gözünde temizim.’
5Ama keşke Tanrı konuşsa,
Sana karşı ağzını açsa da,
6Bilgeliğin sırlarını bildirse!
Çünkü bilgelik çok yönlüdür.
Bil ki, Tanrı günahlarından bazılarını unuttu bile.
7“Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin?
Her Şeye Gücü Yeten'in sınırlarına ulaşabilir misin?
8Onlar gökler kadar yüksektir, ne yapabilirsin?
Ölüler diyarından derindir, nasıl anlayabilirsin?
9Ölçüleri yeryüzünden uzun,
Denizden geniştir.
10“Gelip seni hapsetse, mahkemeye çağırsa,
Kim O'na engel olabilir?
11Çünkü O yalancıları tanır,
Kötülüğü görür de dikkate almaz mı?
12Ne zaman yaban eşeği insan doğurursa,
Aptal da o zaman sağduyulu olur.
13“O'na yüreğini adar,
Ellerini açarsan,
14İşlediğin günahı kendinden uzaklaştırır,
Çadırında haksızlığa yer vermezsen,
15Utanmadan başını kaldırır,
Sağlam ve korkusuz olabilirsin.
16Sıkıntılarını unutur,
Akıp gitmiş sular gibi anarsın onları.
17Yaşamın öğlen güneşinden daha parlak olur,
Karanlık sabaha döner.
18Güven duyarsın, çünkü umudun olur,
Çevrene bakıp güvenlik içinde yatarsın.
19Uzanırsın, korkutan olmaz,
Birçokları senden lütuf diler.
20Ama kötülerin gözlerinin feri sönecek,
Kaçacak yer bulamayacaklar,
Tek umutları son soluklarını vermek olacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:4-6 Elifaz (bkz. Eyü.4:7-8) ve Bildat (bkz. Eyü.8:20) gibi, Sofar da Eyüp’ün günahları yüzünden acı çektiğini öne sürer (bkz. Eyü.11:10-11; Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692).
11:4 temizim Sofar burada, Eyüp’ün işlediği günahların sorumluluğunu reddetmesinden söz etmektedir.
11:5 Sofar, Tanrı’nın Eyüp’e yaptıklarını bildirmesini diler, ancak Tanrı Sofar’a günahını bildirecektir (bkz. Eyü.42:7-9).
11:6 Tanrı günahlarından bazılarını unuttu bile Sofar’ın bu iddiası gerçekçilikten uzaktır; insanın Tanrı’nın verdiği yargıyla ilgili bilgi sahibi olması olası değildir.
11:7-9 Sofar’ın sözleri genel anlamda yanlış değildir, ancak Eyüp’ün bulunduğu duruma uymamaktadır (bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692).
11:12 Sofar, Eyüp’ün yanlış düşüncelerinin ancak bir mucize sonucu değişebileceğini iddia eder.
11:13-20 Sofar’a göre acı çekmek işlenen günahın bir sonucu olduğundan dolayı Tanrı’nın bereketlerine kavuşmanın yolu günahtan dönmektir (bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692). Eğer sıkıntıların kaynağı gerçekten kişisel günahlarsa, bu iyi bir öğüttür (bkz. Mez.32:1-7); ancak değilse, bu sözleri söylemek küstahlıktır. Tanrı, Kutsal Yazılar’ın hiçbir yerinde, imanlının kolay ve sorunsuz bir yaşamı olacağına ilişkin söz vermez. Tanrı’nın imanlıya yönelik başlıca amacı imanlının gönenci veya sağlığı değil, kutsal bir yaşam sürdüren imanlının hayatında Tanrı’nın yüceliğinin görülmesidir.
11:20 Krş. Eyü.8:22.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş