Eyüp 14

14
1“İnsanı kadın doğurur,
Günleri sayılı ve sıkıntı doludur.
2Çiçek gibi açıp solar,
Gölge gibi gelip geçer.
3Gözlerini böyle birine mi dikiyorsun,
Yargılamak için önüne çağırıyorsun?
4Kim temizi kirliden çıkarabilir?
Hiç kimse!
5Madem insanın günleri belirlenmiş,
Aylarının sayısı saptanmış,
Sınır koymuşsun, öteye geçemez;
6Gözünü ondan ayır da,
Çalışma saatini dolduran gündelikçi gibi rahat etsin.
7“Oysa bir ağaç için umut vardır,
Kesilse, yeniden sürgün verir,
Eksilmez filizleri.
8Kökü yerde kocasa,
Kütüğü toprakta ölse bile,
9Su kokusu alır almaz filizlenir,
Bir fidan gibi dal budak salar.
10İnsan ise ölüp yok olur,
Son soluğunu verir ve her şey biter.
11Suyu akıp giden göl
Ya da kuruyan ırmak nasıl çöle dönerse,
12İnsan da öyle, yatar, bir daha kalkmaz,
Gökler yok oluncaya dek uyanmaz,
Uyandırılmaz.
13“Keşke beni ölüler diyarına gizlesen,
Öfken geçinceye dek saklasan,
Bana bir süre versen de, beni sonra anımsasan.
14İnsan ölür de dirilir mi?
Başka biri nöbetimi devralıncaya dek
Savaş boyunca umutla beklerdim.
15Sen çağırırdın, ben yanıtlardım,
Ellerinle yaptığın yaratığı özlerdin.
16O zaman adımlarımı sayar,
Günahımın hesabını tutmazdın.
17İsyanımı torbaya koyup mühürler,
Suçumu örterdin.
18“Ama dağın yıkılıp çöktüğü,
Kayanın yerinden taşındığı,
19Suyun taşı aşındırdığı,
Selin toprağı sürükleyip götürdüğü gibi,
İnsanın umudunu yok ediyorsun.
20Onu hep yenersin, yok olup gider,
Çehresini değiştirir, uzağa gönderirsin.
21Oğulları saygı görür, onun haberi olmaz,
Aşağılanırlar, anlamaz.
22Ancak kendi canının acısını duyar,
Yalnız kendisi için yas tutar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1-14:22 Tıpkı 6-7. ve 9-10. bölümlerde de olduğu gibi, Eyüp önce dostlarına (Eyü.12:2-13:19), sonra Tanrı’ya (Eyü.13:20-14:22) hitap eder.
14:2-6 4. ayet merkez olmak üzere düzenlenmiş simetrik bir şiirdir (Eyü.14:2 ile Eyü.14:5, Eyü.14:3 ile Eyü.14:6 birbiriyle ilişkilidir). Eyüp Tanrı’ya, insanların yaşamlarının geçiciliğine ve yüreklerinin kirliliğine rağmen onları niçin bu kadar önemsediğini yakınarak sormaktadır (bkz. Eyü.7:17-20 ve ilgili not; Eyü.13:25).
14:7-12 Bkz. Eyü.7:9 ve ilgili not.
14:13-17 Eyüp çektiği dayanılmaz acılardan kurtulmak için ölümü özler duruma gelmiştir. Tanrı’dan bu acılarına son vermesi için canını geçici olarak almasını, öfkesi dinince diriltip tekrar eski gönencine kavuşturmasını dilemektedir (ayrıca bkz. Eyü.14:12).
14:18-19 İnsanın umudunu yok ediyorsun Bkz. Özd.13:12.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş