Eyüp 16

16
Eyüp
1Eyüp şöyle yanıtladı:
2“Buna benzer çok şey duydum,
Oysa siz avutmuyor, sıkıntı veriyorsunuz.
3Boş sözleriniz hiç sona ermeyecek mi?
Nedir derdiniz, boyuna karşılık veriyorsunuz?
4Yerimde siz olsaydınız,
Ben de sizin gibi konuşabilirdim;
Size karşı güzel sözler dizer,
Başımı sallayabilirdim.
5Ağzımdan çıkan sözlerle yüreklendirir,
Dudaklarımdan dökülen avutucu sözlerle yatıştırırdım sizi.
6“Konuşsam bile acım dinmez,
Sussam ne değişir?
7Ey Tanrı, beni tükettin,
Bütün ev halkımı dağıttın.
8Beni sıkıp buruşturdun, bana karşı tanık oldu bu;
Zayıflığım kalkmış tanıklık ediyor bana karşı.
9Tanrı öfkeyle saldırıp parçalıyor beni,
Dişlerini gıcırdatıyor bana,
Düşmanım gözlerini üzerime dikiyor.
10İnsanlar bana dudak büküyor,
Aşağılayarak tokat atıyor,
Birleşiyorlar bana karşı.
11Tanrı haksızlara teslim ediyor beni,
Kötülerin kucağına atıyor.
12Ben rahat yaşıyordum, ama Tanrı paraladı beni,
Boynumdan tutup yere çaldı.
Beni hedef yaptı kendine.
13Okçuları beni kuşatıyor,
Acımadan böbreklerimi deşiyor,
Ödümü yerlere döküyor.
14Bedenimde gedik üstüne gedik açıyor,
Dev gibi üzerime saldırıyor.
15“Giymek için çul diktim,
Gururumu ayak altına aldım.
16Ağlamaktan yüzüm kızardı,
Gözlerimin altı morardı.
17Yine de ellerim şiddetten uzak,
Duam içtendir.
18“Ey toprak, kanımı örtme,
Feryadım asla dinmesin.
19Daha şimdiden tanığım göklerde,
Beni savunan yücelerdedir.
20Dostlarım benimle eğleniyor,
Gözlerim Tanrı'ya yaş döküyor;
21Tanrı kendisiyle insan arasında
İnsanoğluyla komşusu arasında hak arasın diye.
22“Çünkü birkaç yıl sonra,
Dönüşü olmayan yolculuğa çıkacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:4 Başımı sallayabilirdim Alaycılık, ukalalık, bilmişlik göstergesi olarak (bkz. Eyü.12:5 ve ilgili not).
16:5 Gerçek bir dostun sözleri, bazen acı verse de, yararlıdır (bkz. Eyü.6:14 ve ilgili not; 1Se.5:14-15).
16:8-16 Bu ayetler Eyüp’ün çektiği acıları ayrıntılarıyla açıklar: ailesini kaybetmiştir (Eyü.16:7; bkz. Eyü.1:2-5 ve Eyü.1:13-17’ye ait notlar); hastadır (Eyü.16:8); alay edilip hakarete uğramakta (Eyü.16:10) ve sık sık ağlamaktadır (Eyü.16:16). Eyüp kendini, sanki bir aslanın acımasız saldırısına uğramış biri gibi, Tanrı gazabının hedefi olarak görmektedir (Eyü.16:9). Oysa Tanrı kesinlikle Eyüp’e öfkeli değildir (bkz. Eyü.1:8 ve ilgili not).
16:15 çul Bir yas işareti (bkz. Yar.37:34; Yun.3:5-6).
16:18-21 Eyüp’ün tanımladığı savunucu (bkz. Eyü.5:1; Eyü.9:33-34; Eyü.19:23-27 ve ilgili notlar), Mesih’in imanlılar için yaptıklarına benzer şeyler yapan biridir (bkz. İbr.2:14-18; 1Yu.2:1-2; krş. Eyü.33:23-24 ve ilgili notlar). Bazı yorumculara göre bu arabulucu Tanrı’nın kendisidir.
16:18 kanımı... Feryadım Krş. Yar.4:10.
16:20 Bu ayet, “Arabulucum benim dostumdur” olarak da çevrilebilir.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş