Eyüp 2

2
Eyüp'ün İkinci Sınavı
1Başka bir gün ilahi varlıklar RAB'bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde Şeytan da RAB'bin huzuruna çıkmak için onlarla gelmişti. 2RAB Şeytan'a, “Nereden geliyorsun?” dedi.
Şeytan, “Dünyada gezip dolaşmaktan” diye yanıtladı.
3RAB, “Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?” dedi, “Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Senin kışkırtmaların sonucunda onu boş yere yıkıma uğrattım, ama o doğruluğunu hâlâ sürdürüyor.”
4“Cana can!” diye yanıtladı Şeytan, “İnsan canı için her şeyini verir. 5Elini uzat da, onun etine, kemiğine dokun, yüzüne karşı sövecektir.”
6RAB, “Peki” dedi, “Onu senin eline bırakıyorum. Yalnız canına dokunma.”
7Böylece Şeytan RAB'bin huzurundan ayrıldı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı. 8Eyüp çıbanlarını kaşımak için bir çömlek parçası aldı. Kül içinde oturuyordu.
9Karısı, “Hâlâ doğruluğunu sürdürüyor musun?” dedi, “Tanrı'ya söv de öl bari!”
10Eyüp, “Aptal kadınlar gibi konuşuyorsun” diye karşılık verdi, “Nasıl olur? Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi?”
Bütün bu olaylara karşın Eyüp'ün ağzından günah sayılabilecek bir söz çıkmadı.
Eyüp'ün Üç Arkadaşı
11Eyüp'ün üç dostu –Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildat, Naamalı Sofar– Eyüp'ün başına gelen bunca kötülüğü duyunca kalkıp bir araya geldiler. Acısını paylaşmak, onu avutmak için yanına gitmek üzere anlaştılar. 12Uzaktan onu tanıyamadılar; yüksek sesle ağlayıp kaftanlarını yırtarak başlarına toprak saçtılar. 13Yedi gün yedi gece onunla birlikte yere oturdular. Kimse ağzını açmadı, çünkü ne denli acı çektiğini görüyorlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:3 Senin kışkırtmaların “Şeytan’ın Eyüp’ün RAB’be sadakatinin sınanması konusunda RAB’be meydan okuması” anlamında (bkz. Eyü.1:8’e ait not).
2:6 canına dokunma Şeytan’ın gücü hâlâ Tanrı tarafından kısıtlanmaktadır. Eyüp ölseydi, ne RAB’bin ne de Eyüp’ün haklı olduğu kanıtlanabilirdi.
2:7 RAB’bin Bkz. Eyü.12:9 ve ilgili not. kötü çıbanlar Bedenini kaplayan yaralar (Eyü.7:5), gördüğü kâbuslar (Eyü.7:14), kabuk bağlayıp soyulan derisi (Eyü.30:30), aşırı zayıflığı (Eyü.17:7; Eyü.19:20), yüksek ateşi (Eyü.30:30) ve gece gündüz süren acıları (Eyü.30:17) Eyüp’ün çektiği sıkıntılar arasındadır. Yakalandığı hastalığın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
2:8 Kül Bkz. Eyü.42:6; Yar.37:34’e ait not; Est.4:3; Yun.3:6.
2:9 Eyüp’ün karısının hem Tanrı’yı övmeye devam eden Eyüp’ü bu tutumundan vazgeçirmeye çalışması (Eyü.2:3) hem de Şeytan’ın sözlerine benzer sözler söylemesi (Eyü.1:11; Eyü.2:5) dikkat çekicidir.
2:10 Her iki sınanmanın ardından da Eyüp, ağır sıkıntılar çekmekte olduğu halde RAB’bi övüp (Eyü.1:21) her şeyin O’nun kontrolünde olduğunu kabul eder. Kitabın ana temalarından biri budur (bkz. Giriş).
2:11 Temanlı Teman, Lut Gölü’nün güneyindeki Edom bölgesinde bulunan (bkz. Yar.36:11; Hez.25:13;Amo.1:12; Ova.9), bilgeleriyle ünlü (Yer.49:7) bir köydü. Elifaz Bir Edomlu adı (bkz. Yar.36:10). Naamalı Naama’nın Kuzey Arabistan’da bir yer olduğu düşünülmektedir.
2:12 Yas tutulduğunun göstergesi olan hareketlerdir (ayrıca bkz. Eyü.1:20).
2:13 Kimse ağzını açmadı Yersiz öğütler vermeye çalışmaktansa bu şekilde sessizce oturmaları daha doğru bir davranıştı ve Eyüp için daha rahatlatıcıydı (bkz. Eyü.16:2-3). Ayrıca sıkıntı çeken kişinin söze ilk başlayan olması âdetti.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş