Eyüp 21

21
Eyüp
1Eyüp şöyle yanıtladı:
2“Sözümü dikkatle dinleyin,
Bana verdiğiniz avuntu bu olsun.
3Bırakın ben de konuşayım,
Ben konuştuktan sonra alay edin.
4“Yakınmam insana mı karşı?
Niçin sabırsızlanmayayım?
5Bana bakın da şaşın,
Elinizi ağzınıza koyun.
6Bunu düşündükçe içimi korku sarıyor,
Bedenimi titreme alıyor.
7Kötüler niçin yaşıyor,
Yaşlandıkça güçleri artıyor?
8Çocukları sapasağlam çevrelerinde,
Soyları gözlerinin önünde.
9Evleri güvenlik içinde, korkudan uzak,
Tanrı'nın sopası onlara dokunmuyor.
10Boğalarının çiftleşmesi hiç boşa çıkmaz,
İnekleri hep doğurur, hiç düşük yapmaz.
11Çocuklarını sürü gibi salıverirler,
Yavruları oynaşır.
12Tef ve lir eşliğinde şarkı söyler,
Ney sesiyle eğlenirler.
13Ömürlerini bolluk içinde geçirir,
Esenlik içinde ölüler diyarına inerler.
14Tanrı'ya, ‘Bizden uzak dur!’ derler,
‘Yolunu öğrenmek istemiyoruz.
15Her Şeye Gücü Yeten kim ki, O'na kulluk edelim?
Ne kazancımız olur O'na dua etsek?’
16Ama zenginlikleri kendi ellerinde değil.
Kötülerin öğüdü benden uzak olsun.
17“Kaç kez kötülerin kandili söndü,
Başlarına felaket geldi,
Tanrı öfkelendiğinde paylarına düşen kederi verdi?
18Kaç kez rüzgarın sürüklediği saman gibi,
Kasırganın uçurduğu saman çöpü gibi oldular?
19‘Tanrı babaların cezasını çocuklarına çektirir’ diyorsunuz,
Kendilerine çektirsin de bilsinler nasıl olduğunu.
20Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler,
Her Şeye Gücü Yeten'in gazabını içsinler.
21Çünkü sayılı ayları sona erince
Geride bıraktıkları aileleri için niye kaygı çeksinler?
22“En yüksektekileri bile yargılayan Tanrı'ya
Kim akıl öğretebilir?
23Biri gücünün doruğunda ölür,
Büsbütün rahat ve kaygısız.
24Bedeni iyi beslenmiş,
İlikleri dolu.
25Ötekiyse acı içinde ölür,
İyilik nedir hiç tatmamıştır.
26Toprakta birlikte yatarlar,
Üzerlerini kurt kaplar.
27“Bakın, düşüncelerinizi,
Bana zarar vermek için kurduğunuz düzenleri biliyorum.
28‘Büyük adamın evi nerede?’ diyorsunuz,
‘Kötülerin çadırları nerede?’
29Yolculara hiç sormadınız mı?
Anlattıklarına kulak asmadınız mı?
30Felaket günü kötü insan esirgenir,
Gazap günü ona kurtuluş yolu gösterilir.
31Kim davranışını onun yüzüne vurur?
Kim yaptığının karşılığını ona ödetir?
32Mezarlığa taşınır,
Kabri başında nöbet tutulur.
33Vadi toprağı tatlı gelir ona,
Herkes ardından gider,
Önüsıra gidenlerse sayısızdır.
34“Boş laflarla beni nasıl avutursunuz?
Yanıtlarınızdan çıkan tek sonuç yalandır.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:2-3 Eyüp, gerçek bir dostun, bir olaya sabit yargılarla ve karşı sındakini dinlemeksizin yaklaşmayacağını belirtir (bkz. Eyü.6:14 ve ilgili not).
21:4 Yakınmam insana mı karşı? Eyüp’ün yakınması Tanrı’ya karşıdır, çünkü içinde bulunduğu durumdan O’nun sorumlu olduğunu anlıyordur (bkz. Eyü.1:8 ve ilgili not).
21:7-15 Eyüp’e öğüt verenler kötülerin başına gelenlerle ilgili uzun uzadıya konuşmuşlardır (bkz. Eyü.8:11-19; Eyü.15:20-35; Eyü.18:5-21; 20. bölüm). Buna karşılık Eyüp, kötülerin her zaman hak ettiklerini bu yaşamda almadıklarında ısrarlıdır.Aslında kötüler Tanrı’nın yollarını öğrenme arzusunda olmasalar da (Eyü.21:14), çoğunlukla zengin, mutlu ve rahat yaşarlar (krş. Mez.73:4-12). Eyüp’ün kötülerin yaşantısıyla ilgili gözlemi bir anlamda doğrudur, ancak bu sözleriyle Tanrı’nın adaletini bir dereceye kadar sorgulamış olmaktadır.
21:8,11 Eyüp, Bildat’ın sözlerini (bkz. Eyü.18:19) doğrudan doğruya reddeder.
21:13 Esenlik içinde İbranice’den “ansızın” diye de çevrilebilir.
21:16 Ama zenginlikleri kendi ellerinde değil İbranice’den, “Bakın, zenginlikleri ellerinde değil mi?” diye de çevrilebilir (bkz. Eyü.22:18’e ait not).
21:18 Krş. Mez.73:18-20.
21:23-25 Eyüp, Tanrı’nın önündeki durumlarıyla ilgisi olmaksızın, acıların da sevinçlerin de herkesi benzer biçimde etkilediğini vurgulamaya çalışır (bkz. Vai.9:2,Vai.9:11).

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş