Eyüp 23

23
Eyüp
1Eyüp şöyle yanıtladı:
2“Bugün de acı acı yakınacağım,
İniltime karşın Tanrı'nın üzerimdeki eli ağırdır.
3Keşke O'nu nerede bulacağımı bilseydim,
Tahtına varabilseydim!
4Davamı önünde dile getirir,
Kanıtlarımı art arda sıralardım.
5Bana vereceği yanıtı öğrenir,
Ne diyeceğini anlardım.
6Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı?
Hayır, yalnızca dinlerdi beni.
7Haklı kişi davasını oraya, O'nun önüne getirebilirdi,
Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum.
8“Doğuya gitsem orada değil,
Batıya gitsem O'nu bulamıyorum.
9Kuzeyde iş görse O'nu seçemiyorum,
Güneye dönse O'nu göremiyorum.
10Ama O tuttuğum yolu biliyor,
Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.
11Adımlarını yakından izledim,
Sapmadan yolunu tuttum.
12Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım,
Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
13“O tek başınadır, kim O'nu caydırabilir?
Canı ne isterse onu yapar.
14Benimle ilgili kararını yerine getirir,
Daha nice tasarısı vardır.
15Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda,
Düşündükçe korkarım O'ndan.
16Tanrı cesaretimi kırdı,
Her Şeye Gücü Yeten beni yıldırdı.
17Karanlık beni susturamadı,
Yüzümü örten koyu karanlık.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

23:3-7 Eyüp’ün (Eyü.9:16’daki sözlerinin tersine) burada Tanrı’nın onu dinleyeceğine inandığı görülür; Eyüp konuşmasına devam ettikçe umudu da artar. Yaşadıklarının haksızlığı hakkında Tanrı’ya yakınmasına rağmen, Tanrı’nın adil olduğuna inanır ve O’nunla hesaplaşmayı arzular.
23:8-9 Bkz. Eyü.19:7; Eyü.13:24 ve ilgili notlar.
23:10 Eyüp, Tanrı onu sınadığı zaman suçsuz bulunup eski onuruna kavuşacağına inanmaktadır (krş. 1Pe.1:6-7).
23:11-12 Eyüp Elifaz’ın suçlamalarına (Eyü.22:5-9,Eyü.22:21) birebir karşılık veriyor.
23:13 O tek başınadır İbranice’den “O tektir (eşsizdir)” diye de çevrilebilir. Eyüp İsrailli olmamasına karşın, tek gerçek Tanrı’ya tapmaktadır. Canı ne isterse onu yapar Bkz. Mez.115:3. Oysa öğüt veren arkadaşları, Tanrı’nın eylemlerinin önceden tahmin edilebileceğini ima etmektedirler (krş. Vai.11:5; Yşa.55:8-9).

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş