Eyüp 27

27
1Eyüp anlatmaya devam etti:
2“Hakkımı elimden alan Tanrı'nın varlığı hakkı için,
Bana acı çektiren Her Şeye Gücü Yeten'in hakkı için,
3İçimde yaşam belirtisi olduğu sürece,
Tanrı'nın soluğu burnumda olduğu sürece,
4Ağzımdan kötü söz çıkmayacak,
Dilimden yalan dökülmeyecek.
5Size asla hak vermeyecek,
Son soluğumu verene dek suçsuz olduğumu söyleyeceğim.
6Doğruluğuma sarılacak, onu bırakmayacağım,
Yaşadığım sürece vicdanım beni suçlamayacak.
7“Düşmanlarım kötüler gibi,
Bana saldıranlar haksızlar gibi cezalandırılsın.
8Tanrısız insanın umudu nedir
Tanrı onu yok ettiğinde, canını aldığında?
9Başına sıkıntı geldiğinde,
Tanrı feryadını duyar mı?
10Her Şeye Gücü Yeten'den zevk alır mı?
Her zaman Tanrı'ya yakarır mı?
11“Tanrı'nın gücünü size öğreteceğim,
Her Şeye Gücü Yeten'in tasarısını gizlemeyeceğim.
12Aslında siz, hepiniz gördünüz bunu,
Öyleyse ne diye boş boş konuşuyorsunuz?
13“Kötünün Tanrı'dan alacağı pay,
Zorbanın Her Şeye Gücü Yeten'den alacağı miras şudur:
14Çocukları ne kadar çok olursa olsun, kılıçla öldürülecek,
Soyu yeterince ekmek bulamayacaktır.
15Sağ kalanlar hastalıktan ölüp gömülecek,
Dul karıları ağlamayacaktır.
16Kötü insan kum gibi gümüş yığsa,
Yığınla giysi biriktirse,
17Onun biriktirdiğini doğru insan giyecek,
Gümüşü suçsuz paylaşacak.
18Evini güve kozası gibi inşa eder,
Bekçinin kurduğu çardak gibi.
19Zengin olarak yatar, ama bu öyle sürmez,
Gözlerini açtığında hepsi yok olup gitmiştir.
20Dehşet onu sel gibi basar,
Kasırga gece kapar götürür.
21Doğu rüzgarı onu uçurup götürür,
Yerinden silip süpürür.
22Acımasızca üzerine eser,
Elinden kaçmaya çalışırken.
23Onunla alay ederek el çırpar,
Yerinden ıslık çalar.”[a]
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

27:1-23 Haksızlığa uğradığı düşüncesine rağmen, Eyüp Tanrı’ya olan sadakatini sürdürmüştür. Buradan itibaren Eyüp’ün üç arkadaşının konuşmadığı görülür; bilgelikleri yetersiz kaldığından dolayı susmuşlardır.
27:6 Doğruluğuma sarılacak Tanrı Eyüp’ten aynı şekilde söz etmişti (bkz. Eyü.2:3).
27:7 Düşmanlarım kötüler gibi Eyüp, onu yalan yere kötü olmakla suçlayan dostlarının kötüler gibi hesap verip yargılanmasını dilemektedir. Tanrı onları söylediklerinden ötürü azarlayacak (Eyü.42:7), ancak onlara merhamet gösterecektir (Eyü.42:8-9).
27:13-23 Bu kısım, ya Eyüp’ün adaletin yerini bulacağına olan umuduyla ilgili (Eyü.27:7) bir konuşma ya da bazı uzmanlara göre Şofar’ın veya öğüt veren öbür dostlardan birinin sözleridir (bkz. Eyü.27:23).
27:14 Bkz. 1Sa.2:5,1Sa.2:30-36; krş. Mez.37:25.
27:17 Onun biriktirdiğini doğru insan giyecek Bkz. Vai.2:26.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş