Eyüp 4

4
Elifaz
1Temanlı Elifaz şöyle yanıtladı:
2“Biri sana bir şey söylemeye çalışsa gücenir misin?
Kim konuşmadan durabilir?
3Evet, pek çoklarına sen ders verdin,
Zayıf elleri güçlendirdin,
4Tökezleyeni senin sözlerin ayakta tuttu,
Titreyen dizleri sen pekiştirdin.
5Ama şimdi senin başına gelince gücüne gidiyor,
Sana dokununca yılgınlığa düşüyorsun.
6Senin güvendiğin Tanrı'dan korkun değil mi,
Umudun kusursuz yaşamında değil mi?
7“Düşün biraz: Hangi suçsuz yok oldu,
Nerede doğrular yıkıma uğradı?
8Benim gördüğüm kadarıyla, fesat sürenler,
Kötülük tohumu ekenler ektiklerini biçiyor.
9Tanrı'nın soluğuyla yok oluyor,
Öfkesinin rüzgarıyla tükeniyorlar.
10Aslanın kükremesi, homurtusu kesildi,
Dişleri kırıldı genç aslanların.
11Aslan av bulamadığı için yok oluyor,
Dişi aslanın yavruları dağılıyor.
12“Bir söz gizlice erişti bana,
Fısıltısı kulağıma ulaştı.
13Gece rüyaların doğurduğu düşünceler içinde,
İnsanları ağır uyku bastığı zaman,
14Beni dehşet ve titreme aldı,
Bütün kemiklerimi sarstı.
15Önümden bir ruh geçti,
Tüylerim ürperdi.
16Durdu, ama ne olduğunu seçemedim.
Bir suret duruyordu gözümün önünde,
Çıt çıkmazken bir ses duydum:
17‘Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi?
Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi?
18Bakın, Tanrı kullarına güvenmez,
Meleklerinde hata bulur da,
19Çamur evlerde oturanlara,
Mayası toprak olanlara,
Güveden kolay ezilenlere mi güvenir?
20Ömürleri sabahtan akşama varmaz,
Kimse farkına varmadan sonsuza dek yok olurlar.
21İçlerindeki çadır ipleri çekilince,
Bilgelikten yoksun olarak ölüp giderler.’
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:8-11 Kötüler aslan kadar güçlü olsa bile zayıf düşüp yok olurlar (Eyü.4:8-9).
4:12-16 Anlaşılan Elifaz uykusunda (Eyü.4:13) yaşadığı ürkütücü mistik bir deneyimden söz etmektedir. Tanrı’dan bir vahiy aldığını iddia eden Elifaz, Eyüp’e verdiği öğüdü bu deneyimine dayandırır.
4:17-21 Elifaz, Tanrı’nın insan üzerindeki üstünlüğünü vurgularken insanı küçümsemektedir (bkz. Eyü.4:18-19). Oysa Tanrı ile Şeytan arasında geçtiği belirtilen konuşma (Eyü.1:8-12; Eyü.2:3-5) Tanrı’nın, Eyüp’ün sadık kalacağına dair duyduğu güveni gösterir.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş