Eyüp 40

40
1RAB Eyüp'e şöyle dedi:
2“Her Şeye Gücü Yeten'le çatışan O'nu yola getirebilir mi?
Tanrı'yı suçlayan yanıtlasın.”
3O zaman Eyüp RAB'bi şöyle yanıtladı:
4“Bak, ben değersiz biriyim,
Sana nasıl yanıt verebilirim?
Ağzımı elimle kapıyorum.
5Bir kez konuştum, yanıt almadım,
İkinci kez konuşamam artık.”
6RAB kasırganın içinden Eyüp'ü şöyle yanıtladı:
7“Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da,
Ben sorayım, sen anlat.
8“Adaletimi boşa mı çıkaracaksın?
Kendini haklı çıkarmak için beni mi suçlayacaksın?
9Sende Tanrı'nın bileği gibi bilek var mı?
Sesin O'nunki gibi gürleyebilir mi?
10Öyleyse şan ve şerefe bürün,
Görkem ve yücelik kuşan.
11Gazabının ateşini saç,
Gururluya bakıp onu alçalt.
12Gururluya bakıp onu çökert,
Kötüleri bulundukları yerde ez.
13Hepsini birlikte toprağa göm,
Mezarda yüzlerini kefenle sar.
14O zaman sağ kolunun seni kurtarabileceğini
Ben de kabul ederim.
15“Seninle birlikte yarattığım Behemot'a[a] bak,
Sığır gibi ot yiyor.
16Bak, ne güç var belinde,
Karnının kasları ne güçlü!
17Kuyruğunu sedir ağacı gibi sallıyor,
Sımsıkıdır uyluk lifleri.
18Kemikleri tunç borular,
Kaburgaları demir çubuklar gibidir.
19Tanrı'nın yapıtları arasında ilk sırayı alır,
Yalnız Yaratıcısı ona kılıçla yaklaşır.
20Tepeler ürünlerini ona getirir,
Bütün yabanıl hayvanlar yanında oynaşır.
21Hünnap çalıları altında,
Kamışlarla örtülü bir bataklıkta yatar.
22Hünnaplar onu gölgelerinde saklar,
Vadideki kavaklar kuşatır.
23Irmak coşsa bile o ürkmez,
Güvenlik içindedir,
Şeria Irmağı boğazına dayansa bile.
24Gözleri açıkken kim onu tutabilir,
Kim kancayla burnunu delebilir?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

38:1-42:6 RAB’bin iki konuşması buradan başlar (Eyü.38:1-40:2; Eyü.40:6-41:34). Eyüp bu konuşmaların her birine kısa yanıtlar verir (Eyü.40:3-5; Eyü.42:1-6).
40:4-5 Eyüp Tanrı’ya tam bir güvenle, bir önder gibi yaklaşmaktan söz etmişti (Eyü.31:35-37). Şimdi ise, daha önce bulunduğu yargılarda aceleci davrandığını anlamıştır.
40:5 Bir kez... İkinci kez Bkz. Eyü.5:19’a ait not.
40:8 Tanrı burada doğrudan Eyüp’ün (örn. Eyü.19:6) suçlamasını hedef almaktadır.
40:8-14 İlk konuşmanın aksine, Tanrı’nın ikinci konuşması Eyüp’ün kötülediği adil yönetimine yöneliktir. Eyüp 21. ve 24. bölümlerde Tanrı’nın kötülerin yaptıklarına kayıtsız kalmasından yakınmıştı. RAB bu kısımda, adaleti yerine getirme konusundaki kararlılığını ifade eder.
40:11-12 Eyüp’e yöntemlerini bildirmeye razı olan Tanrı, gururluları ve kötüleri yola getireceğini ve cezalandıracağını ilan etmektedir (ayrıca bkz. Yşa.13:11).
40:15-41:34 Tanrı konuşmasının son kısmında, eşsiz güçte olan Behemot ve Livyatan adlı iki canavarı örnek vererek mutlak gücünü vurgular. Bu canavarlar, tanımları uyarınca yaşadığı bilinen canlıları andırsa da, Livyatan, daha çok ağzından ateş püskürten bir ejderhaya benzemektedir (Eyü.41:18-21; ayrıca bkz. Va.12:9). Bilinen canavarların tanımlarından yararlanılarak insanın kötülüğün güçlerini (belki Şeytan dâhil) dizginleme ve adaleti yerine getirmedeki yetersizliği ifade edilmekte ve böylece Va.40:9-14’e bir yanıt verilmektedir.
40:15 yarattığım İnsan için çok tehlikeli olan yaratıklar bile Tanrı’nın birer yapıtıdır. Behemot’a İbranice kökenli bu sözcük ‘eş siz canavar’ anlamına gelir. Hangi hayvan olduğu hakkında çeş itli yorumlar vardır; su aygırı, fil, timsah veya soyu tükenmiş büyük bir kara hayvanı (örneğin dinozor türlerinden biri) olduğu tahmin edilir.
40:19 Tanrı’nın yapıtları arasında ilk sırayı alır Büyük ve dizginlenemez gücüne gönderme yapılır.
40:21-23 Söz konusu topraklar, muhtemelen Celile Gölü’nün kuzeyinde yer alan Huleh bölgesidir.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş