Eyüp 8

8
Bildat
1Şuahlı Bildat şöyle yanıtladı:
2“Ne zamana dek böyle konuşacaksın?
Sözlerin sert rüzgar gibi.
3Tanrı adaleti saptırır mı,
Her Şeye Gücü Yeten doğru olanı çarpıtır mı?
4Oğulların ona karşı günah işlediyse,
İsyanlarının cezasını vermiştir.
5Ama sen gayretle Tanrı'yı arar,
Her Şeye Gücü Yeten'e yalvarırsan,
6Temiz ve doğruysan,
O şimdi bile senin için kolları sıvayıp
Seni hak ettiğin yere geri getirecektir.
7Başlangıcın küçük olsa da,
Sonun büyük olacak.
8“Lütfen, önceki kuşaklara sor,
Atalarının neler öğrendiğini iyice araştır.
9Çünkü biz daha dün doğduk, bir şey bilmeyiz,
Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge.
10Onlar sana anlatıp öğretmeyecek,
İçlerindeki sözleri dile getirmeyecek mi?
11“Bataklık olmayan yerde kamış biter mi?
Susuz yerde saz büyür mü?
12Henüz yeşilken, kesilmeden,
Otlardan önce kururlar.
13Tanrı'yı unutan herkesin sonu böyledir,
Tanrısız insanın umudu böyle yok olur.
14Onun güvendiği şey kırılır,
Dayanağı ise bir örümcek ağıdır.
15Örümcek ağına yaslanır, ama ağ çöker,
Ona tutunur, ama ağ taşımaz.
16Tanrısızlar güneşte iyi sulanmış bitkiyi andırır,
Dalları bahçenin üzerinden aşar;
17Kökleri taş yığınına sarılır,
Çakılların arasında yer aranır.
18Ama yerinden sökülürse,
Yeri, ‘Seni hiç görmedim’ diyerek onu yadsır.
19İşte sevinci böyle son bulur,
Yerinde başka bitkiler biter.
20“Tanrı kusursuz insanı reddetmez,
Kötülük edenlerin elinden tutmaz.
21O senin ağzını yine gülüşle,
Dudaklarını sevinç haykırışıyla dolduracaktır.
22Düşmanlarını utanç kaplayacak,
Kötülerin çadırı yok olacaktır.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:4 Bildat, acıların, kişisel günahlar sonucu olduğuna inanır (bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692).
8:6 Temiz ve doğruysan Tanrı, Eyüp’ün doğru biri olduğunu söylerken (bkz. Eyü.1:8; Eyü.2:3; ayrıca bkz. “doğru kişi”, Mat.1:19’a ait not), Bildat Eyüp’ün ikiyüzlü biri olduğunda ısrar eder (bkz. Eyü.8:13).
8:8-22 Bildat, savunduğu öğretiyi atalardan öğrenilenlere dayandırıyordu (krş. Elifaz, Eyü.4:12-21 ; bkz. Eyü.8:8; Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692). Bildat’a göre Eyüp yaptıklarının sonucuna katlanmalıydı.
8:20 Elifaz imalı şekilde konuşurken (bkz. Eyü.4:7-8), Bildat sıkıntılar altında olan Eyüp’ü direkt olarak kötülük yapan biri gibi tanımlar.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş