Eyüp 9

9
Eyüp
1Eyüp şöyle yanıtladı:
2“Biliyorum, gerçekten öyledir,
Ama Tanrı'nın önünde insan nasıl haklı çıkabilir?
3Biri O'nunla tartışmak istese,
Binde bir bile O'na yanıt veremez.
4O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,
Kim O'na direndi de ayakta kaldı?
5O dağları yerinden oynatır da,
Dağlar farkına varmaz,
Öfkeyle altüst eder onları.
6Dünyayı yerinden oynatır,
Direklerini titretir.
7Güneşe buyruk verir, doğmaz güneş,
Yıldızları mühürler.
8O'dur tek başına gökleri geren,
Denizin dalgaları üzerinde yürüyen.
9 Büyük Ayı'yı, Oryon'u, Ülker'i,
Güney takımyıldızlarını yaratan O'dur.
10Anlayamadığımız büyük işler,
Sayısız şaşılası işler yapan O'dur.
11İşte, yanımdan geçer, O'nu göremem,
Geçip gider, farkına bile varmam.
12Evet, O avını kaparsa, kim O'nu durdurabilir?
Kim O'na, ‘Ne yapıyorsun’ diyebilir?
13Tanrı öfkesini dizginlemez,
Rahav'ın[a] yardımcıları bile
O'nun ayağına kapanır.
14“Nerde kaldı ki, ben O'na yanıt vereyim,
O'nunla tartışmak için söz bulayım?
15Haklı olsam da O'na yanıt veremez,
Merhamet etmesi için yargıcıma yalvarırdım ancak.
16O'nu çağırsam, O da bana yanıt verseydi,
Yine de inanmazdım sesime kulak verdiğine.
17O beni kasırgayla eziyor,
Nedensiz yaralarımı çoğaltıyor.
18Soluk almama izin vermiyor,
Ancak beni acıya doyuruyor.
19Sorun güç sorunuysa, O güçlüdür!
Adalet sorunuysa, kim O'nu mahkemeye çağırabilir?
20Suçsuz olsam ağzım beni suçlar,
Kusursuz olsam beni suçlu çıkarır.
21“Kusursuz olsam da kendime aldırdığım yok,
Yaşamımı hor görüyorum.
22Hepsi bir, bu yüzden diyorum ki,
‘O suçluyu da suçsuzu da yok ediyor.’
23Kırbaç ansızın ölüm saçınca,
O suçsuzların sıkıntısıyla eğlenir.
24Dünya kötülerin eline verilmiş,
Yargıçların gözünü kapayan O'dur.
O değilse, kimdir?
25“Günlerim koşucudan çabuk,
İyilik görmeden geçmekte.
26Kamış sandal gibi kayıp gidiyor,
Avının üstüne süzülen kartal gibi.
27‘Acılarımı unutayım,
Üzgün çehremi değiştirip gülümseyeyim’ desem,
28Bütün dertlerimden yılarım,
Çünkü beni suçsuz saymayacağını biliyorum.
29Madem suçlanacağım,
Neden boş yere uğraşayım?
30Sabun otuyla yıkansam,
Ellerimi kül suyuyla temizlesem,
31Beni yine pisliğe batırırsın,
Giysilerim bile benden tiksinir.
32O benim gibi bir insan değil ki,
O'na yanıt vereyim,
Birlikte mahkemeye gideyim.
33Keşke aramızda bir hakem olsa da,
Elini ikimizin üstüne koysa!
34Tanrı sopasını üzerimden kaldırsın,
Dehşeti beni yıldırmasın.
35O zaman konuşur, O'ndan korkmazdım,
Ama bu durumda bir şey yapamam.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:2-3 Eyüp günahsız olduğunu iddia etmez (bkz. Eyü.1:1’e ait not), ancak şu an yaşadığı acıları hak edecek bir günah işlemediğini kanıtlamak için adil bir yargılanma istemektedir (bkz. Yar.18:25). Çaresizlikten ötürü Tanrı’ya yakınmasına karşın (bkz. Eyü.9:16-20,Eyü.9:22-24; Eyü.10:3,Eyü.10:13-17) Tanrı’yı terk etmez; Şeytan’ın beklentisinin aksine, Tanrı’ya sövmez (bkz. Eyü.1:11; Eyü.2:5; krş. Eyü.2:9). Eyüp bir yandan sıkıntılarına dayanırken, öbür yandan (9-10. bölümlerde görüldüğü gibi) haklılığının ortaya çıkması konusunda sabretmekte zorlanmaktadır (bkz. Eyü.6:11; Eyü.21:4). Yak.5:11’de de (bkz. ilgili not) Eyüp’ün sabrından değil, nasıl dayandığından söz edilir.
9:3 tartışmak Bkz. Eyü.9:14. Eyüp’ün konuşması (Eyü.9:1-10:22), bir mahkemeyi betimleyen ifadelerle doludur: (Eyü.9:3,Eyü.9:14-16,Eyü.9:19-20,Eyü.9:24, 32; Eyü.10:2,Eyü.10:17) Eyüp masum olduğunu öne sürerken, kendisinden çok yüce olan Tanrı’yla tartışmanın yararsız olduğunun da farkındadır.
9:6 EskiAntlaşma’da, dünyanın direkler veya bir temel üzerinde durduğundan söz edilir (krş. Eyü.26:7,Eyü.26:11; Eyü.38:6; 1Sa.2:8; Mez.75:3; Mez.104:5). Bu mecazi sözler bilimsel değil, ruhsal bir gerçekliği, dünyanın varlığının sürmesinin Tanrı’nın elinde güvencede olduğunu ifade eder.
9:8 Denizin dalgaları üzerinde yürüyen Bkz. Eyü.38:8-12; Eyü.42:1-6 ve ilgili notlar.
9:9 BüyükAyı’yı, Oryon’u, Ülker’i Bkz. Eyü.38:31-32;Amo.5:8. Çok eski çağlarda da insanların takımyıldızların varlığından haberleri vardı.
9:13 Rahav’ın Buradaki “Rahav”, Yeşu 2. bölümde sözü edilen Rahav adındaki kadın değil, kargaşa ve kötülük güçlerini simgeleyen efsanevi bir deniz canavarıdır (bkz. Eyü.3:8; Eyü.7:12 ve ilgili notlar; Eyü.26:12). Bu sözcük Kutsal Kitap’ın başka yerlerinde Mısır’ı temsil etmek üzere de kullanılmıştır (bkz. Mez.87:4; Yşa.30:7; Yşa.51:9).
9:16-20 Eyüp, Tanrı’nın adaleti umursamadığını ve büyük gücünü yalnızca acı vermek ve suçlamak için kullandığını ima etmektedir. Şeytan amacına (insan ile Tanrı arasındaki ilişkiye uzaklık getirmeye) yaklaşıyor gibi görünür, ancak Eyüp sonuna kadar Tanrı’ya sadık kalacaktır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692).
9:17 Nedensiz Kitabın önemli temalarından biridir. Tanrı’nın yaptıkları nedensiz göründüğünde, insan Tanrı’nın bilgeliğine, lütfuna ve gücüne güvenilip güvenilemeyeceğini sorgular; oysa asıl saldırı Şeytan’dan gelmektedir (Eyü.2:3 ; bkz. Giriş).
9:22-24 Eyüp Kitabı’ndaki en sert sözler 9-10. bölümlerde yer alır. Bu ayetlerde Tanrı duyarsız olarak tanımlanır. Eyüp, kendince hayali bir Tanrı tanımlamaktadır, çünkü Kutsal Kitap’ın Tanrısı asla kayıtsız değildir (krş. Tanrı’nın sözleri, Eyü.38:2; Eyü.40:2,Eyü.40:8 ile Eyüp’ün verdiği karşılık, Eyü.42:3). Tanrı, mutlak adaleti uyarınca gururluları nasıl küçük düşürdüğünü ve kötüleri nasıl ezdiğini anlatır (Eyü.40:11-12).
9:24 Yargıçların gözünü kapayan Böylece suçluyla masumu ayırt edemeyeceklerdir.
9:28-31 Kitap boyunca Eyüp, Tanrı önünde tamamen günahsız olduğunu değil, masumiyetini savunmaktadır (Eyü.27:1-6; 31. bölüm). Ancak büyük sıkıntıları yüzünden, kendini suçlu ve küçük düşürülmüş hisseder.
9:33-34 aramızda bir hakem olsa Bkz. Eyü.5:1’e ait not. Tanrı o kadar büyüktür ki, Eyüp kendini savunacak birine ihtiyacı olduğuna inanır.Ayet Mesih’in gelişinin bir önbildirisi değildir, çünkü Eyüp kendini bağışlayacak birini değil, masumiyetine tanıklık ederek (bkz. Eyü.16:18-21 ve ilgili not) Tanrı’nın yargısını ve gazabını simgeleyen sopasını kaldırması için O’na yalvaracak birini aramaktadır (örn. bkz. Mez.89:32; Ağı.3:1).

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş