Hagay 1:11

11Ülkeyi –dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizin bütün emeğini– kuraklıkla cezalandırdım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:11 dağlarını Tepeler, özellikle teraslama yöntemiyle tarıma açılırdı (bkz. Mez.104:13-15; Yşa.7:25; Yoe.3:18). tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını Bkz. Yas.7:13; Yoe.1:10 ve ilgili notlar. Zeytinyağı gıda ürünü, merhem ve şifa aracı olarak kullanılıyordu.

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş