Hagay 1:6-7

6Çok ektiniz ama az biçtiniz; yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz; giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz; ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz.”
7-8Her Şeye Egemen RAB, “Tuttuğunuz yolları iyi düşünün!” diyor, “Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki, ondan hoşnut olayım, yüceltileyim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:6 Çok ektiniz ama az biçtiniz Söz dinlemezliğin bir laneti (bkz. Yas.28:38-39; bkz. örn. Lev.26:20). yiyorsunuz... ısınamıyorsunuz Antlaşmaya uymamalarının getirdiği lanetlerden ötürü halkın tüm gayretleri boşa gidiyordu (krş. Hoş.4:10-11; Mik.6:13-15). delik keseye Kıtlık yüzünden fiyatlar alabildiğine yükselmişti.
1:7-8 Dağlara... kütük Lübnan’dan satın alınan sedir ağaçlarına ek olarak civardan kesilen ağaç kütükleri (bkz. Ezr.3:7). ondan hoşnut olayım Krş. Yşa.1:11.

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş