Hagay 2:1

2
Kurulacak Tapınağın Görkemi
1Yedinci ayın yirmi birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Yedinci ayın yirmi birinci günü İÖ 17 Ekim 520, Çardak Bayramı’nın son günü. Söz konusu dönem, yaz hasadını devşirme ve kutlama dönemiydi ama ürün azdı (bkz. Hag.1:11 ; Lev.23:34-43). Yıllar önce Kral Süleyman tapınağı bu bayram sırasında RAB’be adamıştı (bkz. 1Kr.8:2 ve ilgili not).

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş