Hoşea 4:6

6“Yok oldu halkım bilgisizlikten,
Sen bilgiyi reddettiğin için,
Ben de seni reddedeceğim,
Bana kâhinlik etmeyesin diye.
Sen Tanrın'ın yasasını unuttuğun için,
Ben de senin çocuklarını unutacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:4-9 Peygamber Hoşea, Kutsal Yasa’nın doğru uygulanmasından ve halkın dinsel eğitiminden sorumlu kâhinlere suçlarını bildirir (bkz. Lev.10:1 1; Yas.31:9-13; Yas.33:10; 2Ta.17:8-9; Ezr.1:1-6,Ezr.1:10; Yer.18:18; Hez.7:26; Sef.3:4; Hag.2:11; Mal.2:7-9). Kâ-hinler, RAB’bin ulusu yargılamasından ötürü halkı suçlamaktadır, ancak kendileri de en az halk kadar sorumludur. Halkın da kâhinlere sorumluluklarını bildirmeye hakkı vardır (bkz. Hoş.1:9; krş. Yşa.28:7; Yer.2:26; Yer.4:9; Yer.23:11).
4:6 Yok oldu halkım bilgisizlikten RAB’bin sözünü halka öğretmekle yükümlü kâhinlerin görevlerini yerine getirmemesinin buna etkisi olmuştu. Tanrın’ın yasasını İsrail’in yaşam kaynağı (bkz. Yas.30:20 ve ilgili not) olduğundan, kâhinler Kutsal Yasa’ya büyük özen göstermeliydi.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş