Nahum 3:1

3
1Elleri kanlı kentin vay haline!
Yalanla, talanla dolu.
Yağmalamaktan geri kalmıyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-3 Bkz. Yoe.2:3-11’e ait not.
3:1 Elleri kanlı kentin Ninovalılar, fethettikleri yerin halkını hunharca katletmeleriyle ünlüydüler.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş