Nahum 3:15

15Orada ateş seni yiyip bitirecek,
Kılıç seni kesip biçecek.
Genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın.
Çekirgeler gibi, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:15 Orada Güçlü surlarının içinde. ateş seni yiyip bitirecek Tarihsel kayıtlar ve arkeolojik bulgular bu olayı doğrulamaktadır. Asur Kralı, sarayını kuşatan alevler arasında can vermiştir.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş