Nahum 3:4

4Her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu.
Fahişeliğiyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:4 fahişenin... Fahişeliğiyle İnsanları Ninova’ya çeken servet ve zenginliğin cazibesinden veya putperestlerin tapınmalarında yapılan cinsel ahlâksızlıktan söz ediliyor olabilir. büyücü... büyüleriyle Putperestliğe ait uygulamalar (bkz. Yas.18:10; Yas.18:9-11’ e ait not).

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş