Nahum 3:7

7Seni kim görse kaçacak.
‘Harabeye döndü Ninova’ diyecekler,
‘Kim dövünecek onun için?
Nereden bulalım onu avutacak birilerini?’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:7 Kim... ? Nereden... ? Kimse Ninova’ya merhamet göstermeyecektir.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş