Yeşaya 43

43
İsrail'in Tek Kurtarıcısı Rab
1Ey Yakup soyu, seni yaratan,
Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor:
“Korkma, çünkü seni kurtardım,
Seni adınla çağırdım, sen benimsin.
2Suların içinden geçerken seninle olacağım,
Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak.
Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın,
Alevler seni yakmayacak.
3Çünkü senin Tanrın, İsrail'in Kutsalı,
Seni kurtaran RAB benim.
Fidyen olarak Mısır'ı,
Sana karşılık Kûş ve Seva diyarlarını verdim.
4Gözümde değerli ve saygın olduğun,
Seni sevdiğim için, senin yerine insanlar,
Canın karşılığında halklar vereceğim.
5Korkma, çünkü seninleyim,
Soyundan olanları doğudan getireceğim,
Sizleri de batıdan toplayacağım.
6“Kuzeye, ‘Ver’, güneye, ‘Alıkoyma;
Oğullarımı uzaktan,
Kızlarımı dünyanın dört bucağından getir’ diyeceğim.
7‘Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim,
Adımla çağrılan herkesi,
Evet, oluşturduğum herkesi getirin’ diyeceğim.”
Rab'bin Tanığı İsrail
8Gözleri olduğu halde kör,
Kulakları olduğu halde sağır olan halkı öne getir.
9Bütün uluslar bir araya gelsin, halklar toplansın.
İçlerinden hangisi bunları bildirebilir,
Olup bitenleri bize duyurabilir?
Tanıklarını çağırıp haklı olduklarını kanıtlasınlar,
Ötekiler de duyup, “Doğrudur” desinler.
10“Tanıklarım sizlersiniz” diyor RAB,
“Seçtiğim kullar sizsiniz.
Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz,
Benim O olduğumu anlayasınız.
Benden önce bir tanrı olmadı,
Benden sonra da olmayacak.
11“Ben, yalnız ben RAB'bim,
Benden başka kurtarıcı yoktur.
12Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum,
Aranızdaki yabancı ilahlar değil.
Tanıklarım sizsiniz” diyor RAB,
“Tanrı benim,
13Gün gün olalı ben O'yum.
Elimden kimse kurtaramaz.
Ben yaparım, kim engel olabilir?”
Babil'den Kurtuluş
14Kurtarıcınız RAB, İsrail'in Kutsalı diyor ki,
“Uğrunuza Babil üzerine bir ordu göndereceğim.
Övündükleri gemilerle kaçan bütün Kildaniler'e
Boyun eğdireceğim.
15Kutsalınız, İsrail'in Yaratıcısı,
Kralınız RAB benim.”
16-17Denizde geçit, azgın sularda yol açan,
Atlarla savaş arabalarını,
Yiğit savaşçıları ve orduyu
Yola çıkaran RAB şöyle diyor:
“Onlar yattı, kalkamaz oldu,
Fitil gibi bastırılıp söndürüldüler.
18“Olup bitenlerin üzerinde durmayın,
Düşünmeyin eski olayları.
19Bakın, yeni bir şey yapıyorum!
Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz?
Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım.
20 Kır hayvanları, çakallarla baykuşlar beni yüceltecek.
Çünkü seçtiğim halkın içmesi için çölde su,
Kurak yerlerde ırmaklar sağladım.
21Kendim için biçim verdiğim bu halk
Bana ait olan övgüleri ilan edecek.”
İsrail'in Günahı
22“Ne var ki, ey Yakup soyu,
Yakardığın ben değildim,
Benden usandın, ey İsrail.
23Yakmalık sunu için bana davar getirmediniz,
Kurbanlarınızla beni onurlandırmadınız.
Sizi sunularla uğraştırmadım,
Günnük isteyerek sizi usandırmadım.
24Benim için güzel kokulu kamış satın almadınız,
Doyurmadınız beni kurbanlarınızın yağıyla.
Tersine, beni günahlarınızla uğraştırdınız,
Suçlarınızla usandırdınız.
25Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim,
Günahlarınızı anmaz oldum.
26“Geçmişi bana anımsatın, hesaplaşalım,
Haklı çıkmak için davanızı anlatın.
27İlk atanız günah işledi,
Sözcüleriniz bana başkaldırdı.
28Bu yüzden tapınak görevlilerini bayağılaştırdım;
Yakup soyunu bütünüyle yıkıma,
İsrail'i rezilliğe mahkûm ettim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
43:1 yaratan... biçim veren Tanrı, İsrail ulusunu bir amaç doğrultusunda yaratmıştı (bkz. Yşa.43:7,Yşa.43:15,Yşa.43:21; Yşa.44:2,Yşa.44:24-28). Korkma Bkz. Yşa.41:10 ve ilgili not. seni kurtardım Bkz. Yşa.35:9; Yşa.41:14’e ait notlar. Bu fiil ayrıca Yşa.29:22, Yşa.44:22-23 ve Yşa.48:20’de (krş. Çık.15:13) kullanılır. adınla çağırdım Bkz. Yşa.45:3-4. Çık.31:2 ve Çık.35:30’daki (İbranicesi’nde) aynı deyim, Tanrı’nın İsrailliler’i seçmesini ve aralarındaki yakın ilişkiyi ifade eder.
43:2 Suların... Irmakların Bkz. Çık.14:21-22 ; Yşu.3:14-17 ; krş. Mez.66:6,Mez.66:12. Ateşin içinden yürürken Şadrak, Meşak ve Abed-Nego bunu bizzat yaşadı (Dan.3:25-27; ayrıca krş. Yşa.42:25).
43:3 İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.1:4 ve Yşa.41:14’e ait notlar. kurtaran Mısır ve Babil’deki baskıların yanı sıra günahın köleliğinden (bkz. Yşa.19:20 ve ilgili not; Yşa.25:9 ve ilgili not; Yşa.33:22; Yşa.35:4 ve ilgili not; Yşa.43:11-12; Yşa.45:15,Yşa.45:21-22; Yşa.49:25; Yşa.60:16; Yşa.63:8-9). Fidyen Persler Mısır’ı, Kûş’u ve Seva’yı ele geçirmişti ; muhtemelen Persler’in İsrailliler’e, yaptıkları iyilikler karşılığında verilen ödül veya ödenen fidye buydu (bkz. Yşa.41:2’ye ait not; krş. Hez.29:19-20). Kûş Bkz. Yşa.18:1’e ait not. Seva Kûş (krş. Yşa.45:14) veya Saba (Mez.72:10) yakınlarındaki ülke. Muhtemelen ya Arabistan’ın güneyinde (bkz. Yar.10:7 ve ilgili not; ayrıca bkz. Hez.27:21-22) ya da Afrika’nın doğusundaydı.
43:5 Korkma Bkz. Yşa.41:10 ve ilgili not. doğudan Özellikle Asur ve Babil’den. batıdan Bkz. örn. “deniz kıyıları”ndan, Yşa.11:11; ayrıca bkz. Yşa.24:14-15; Yşa.49:12.
43:6 Kuzeye Bkz. örn. Hama, Yşa.10:9 ve ilgili not; Yşa.11:11. güneye Mısır’a. dünyanın dört bucağından Bkz. Yşa.11:12’ye ait not ; krş. Yşa.41:5; Yşa.42:10.
43:8 kör... sağır İsrailliler (bkz. Yşa.6:10 ve ilgili not; Yşa.42:18-20).
43:9-13 Bkz. Yşa.41:21-22.
43:9 uluslar... halklar toplansın Bkz. Yşa.41:1 ve ilgili not. bildirebilir Bkz. Yşa.41:26 ve ilgili not. Olup bitenleri Bkz. Yşa.41:22 ve ilgili not.
43:10 Tanıklarım sizlersiniz Ayrıca bkz. Yşa.43:12; Yşa.44:8. Çünkü İsrailliler Tanrı’nın onlar için yaptıklarını bilir (Yşa.43:12). kullar Bkz. Yşa.41:8-9 ve ilgili not.
43:11 Bkz. Yşa.44:6,Yşa.44:8; Yşa.45:5-6,Yşa.45:18,Yşa.45:21-22; Yşa.46:9 ; ayrıca bkz. Yas.32:39. kurtarıcı Bkz. Yşa.43:3 ve ilgili not.
43:12 yabancı ilâhlar Bkz. Yas.32:12.
43:13 Elimden kimse kurtaramaz Bkz. Yas.32:39.
43:14 Kurtarıcınız Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not. İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.1:4; Yşa.41:14 ve ilgili notlar. Babil Bkz. Yşa.13:1’e ait not. gemilerle kaçan Babilliler’in göz alıcı ticaret gemileri (krş. Yşa.2:16) bir gün kaçış araçları olacaktı.
43:15 Yaratıcısı Bkz. Yşa.43:1 ve ilgili not.
43:16-17 Bkz. Yşa.43:2 ve ilgili not. Firavunun savaş arabaları ve atlıları RAB tarafından yok edilmişti (bkz. Yşa.51:10; Çık.14:28; Çık.15:4). Fitil gibi bastırılıp Yşa.42:3’ün aksine.
43:18-19 eski olayları... yeni bir şey Bkz. Yşa.41:22; Yşa.42:9 ve ilgili notlar.
43:19 Çölde yol Bkz. Yşa.35:8; Yşa.40:3 ve ilgili notlar. kurak topraklarda ı rmaklar Bkz. Yşa.32:2 ve ilgili not; krş. Yşa.42:15 ve ilgili not.
43:21 halk... övgüleri ilan edecek Krş. Yşa.42:12.
43:22-24 Tanrı’nın kabul edeceği şekilde, yani hem Tanrı’nın öngördüğü ve bildirdiği şekliyle hem de imanla getirilmeyen sunular, yüreği doğru olmayanın getirdiği sunular kabul edilemezdi (bkz. Yşa.1:11-15 ve ilgili not).
43:22 Yakardığın... usandın Gönülsüzce dua ediyorlardı (Mez.69:3’ün aksine).
43:24 yağıyla Bkz. Yşa.34:6’ya ait not. uğraştırdınız... usandırdınız Bkz. Yşa.1:14.
43:25-26 suçlarınızı silen Tanrı, cezalandırılmayı hak eden halkı İsrail’i (Yşa.43:28) bağışlamak istemektedir (bkz. Yşa.1:18; Yşa.44:22-23; ayrıca bkz. Yşa.40:2). davanızı anlatın Bkz. Yşa.41:21-22.
43:27 İlk atanız İbrahim (bkz. Yşa.51:2) veya Yakup (krş. Yşa.43:22,Yşa.43:28). Sözcüleriniz Muhtemelen kâhinler.
43:28 yıkıma... mahkûm ettim Bkz. Yşa.34:2’ye ait not. Putperestlik eden bir İsrail kenti yok edilmeliydi (Yas.13:12-15). Yeruşalim, putperestliği yüzünden Babilliler (2Kr.25:8-9) tarafından yıkıldı (bkz. Hez.7:15-22).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş