Yeşaya 52

52
Tanrımız'ın Egemenliği
1 Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan.
Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy.
Çünkü sünnetsizlerle murdarlar
Kapılarından asla içeri girmeyecek artık.
2Üzerindeki tozu silk!
Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur,
Boynundaki zinciri çöz,
Ey Siyon, tutsak kız.
3RAB diyor ki,
“Karşılıksız satılmıştınız,
Parasız kurtulacaksınız.”
4Egemen RAB diyor ki,
“Halkım gurbette yaşamak için önce Mısır'a inmişti.
Şimdi de Asurlular onları ezdi.
5 Halkım boş yere alınıp götürüldü,
Benim burayla ne ilgim kaldı?” diyor RAB,
“Yöneticileri feryat ediyor,
Adıma günboyu sövülüyor” diyor RAB.
6“Bundan ötürü halkım adımı bilecek,
O gün, ‘İşte ben’ diyenin ben olduğumu anlayacak.”
7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!
O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.
İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.
Siyon halkına, “Tanrınız egemenlik sürüyor!” diye ilan ediyor.
8Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor,
Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar.
Çünkü RAB'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler!
9Ey Yeruşalim yıkıntıları,
Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın!
Çünkü RAB halkını avuttu,
Yeruşalim'i kurtardı.
10Bütün ulusların gözü önünde
Kutsal kolunu sıvadı,
Dünyanın dört bucağı
Tanrımız'ın kurtarışını görecek.
11 Çekilin, çekilin, oradan çıkın,
Murdara dokunmayın.
Oradan çıkıp temizlenin,
Ey RAB'be tapınma araçlarını taşıyan sizler!
12Aceleyle çıkmayacak,
Kaçıp gitmeyeceksiniz;
Çünkü RAB önünüzden gidecek,
İsrail'in Tanrısı artçınız olacak.
Kulun Acı Çekmesi ve Yücelmesi
13Bakın, kulum başarılı olacak;
Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.
14Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor;
Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki,
İnsana benzer yanı kalmadı;
15 Pek çok ulus ona şaşacak,
Onun önünde kralların ağızları kapanacak.
Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek,
Duymadıklarını anlayacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
51:9,17; 52:1 Uyan... uyan! Bkz. Yşa.40:1 ve ilgili not.
52:1 Uyan... uyan Bkz. Yşa.51:9,Yşa.51:17. kutsal kent Bkz. Yşa.48:2 ve ilgili not. güzel giysilerini Muhtemelen Kutsal Kent Yeruşalim’e özgü kâhin elbiseleri (bkz. Yşa.49:18 ve ilgili not). sünnetsizlerle murdarlar Yabancı işgalciler (bkz. Yşa.35:8; Hak.14:3 ve ilgili notlar).
52:2 Üzerindeki tozu silk Babil’in sonunun aksine (krş. Yşa.47:1 ve ilgili not), İsrail halkı yargılandıktan (sürgünden) sonra arındırılmış olarak gönence kavuşacaktır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). Boynundaki zinciri çöz Bkz. Yşa.42:7 ve ilgili not; Yşa.49:9; Yşa.51:14. Siyon, tutsak kız Yeruşalim burada kiş ileştirilmiştir (bkz. 2Kr.19:21’e ait not).
52:3 Karşılıksız satılmıştınız Düşmanlar Yeruşalim’i elde etmenin karşılığında RAB’be hiçbir şey vermemişlerdi (bkz. Yşa.45:13; Yşa.50:1 ve ilgili notlar). Parasız kurtulacaksınız Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not; Yşa.43:1; Yşa.45:13.
52:4 Asurlular onları ezdi Bkz. Yşa.9:4 ve ilgili not.
52:5 Rom.2:24’te kısmen alıntılanır. Adıma... sövülüyor Tutsaklık yüzünden (bkz. Hez.36:20-23 ve ilgili notlar; krş. Yşa.37:23-24).
52:6 adımı bilecek Bkz. Yşa.49:23 ve ilgili not. O gün İsrailliler’in Babil’deki sürgünden kurtuldukları gün (bkz. Yşa.10:20,Yşa.10:27 ve ilgili not).
52:7 müjdecinin ayakları Savaşın sonucunu merakla bekleyen bir krala ve halka haber getiren ulaklardan söz edilmektedir (bkz. 2Sa.18:26; Nah.1:15). Buradaki haber sürgünden dönüşle ilgilidir (Nah.52:11-12; bkz. Yşa.40:9 ve ilgili not; Yşa.41:27) ve bu dönüş Mesih’in, insanları günahın tutsaklığından kurtarmasını öngörür (bkz. Rom.10:15; Ef.6:15 ve ilgili notlar). kurtuluş Bkz. Yşa.49:8 ve ilgili not. Tanrınız egemenlik sürüyor Bkz. Mez.93:1 ve ilgili not. Tanrı halkının Yeruşalim’e dönüşü, O’nun dünya üzerindeki mutlak yönetimini vurgular (bkz. Yşa.40:9 ve ilgili not). Tanrı’nın krallığı, Mesih’in ikinci gelişiyle birlikte tam ve görünür biçimde gerçekleşecektir (bkz. Va.19:6; Va.20:1-6; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Egemenliği, s.1383).
52:8 Bekçileriniz Burada peygamberler söz konusudur (bkz. Yşa.62:6-7; Mez.127:1 ve ilgili not).
52:9 sevinçle haykırıp Bkz. Yşa.44:23 ve ilgili not. avuttu Bkz. Yşa.49:13 ve ilgili not. kurtardı Bkz. Yşa.52:3 ve ilgili not.
52:10 Kutsal kolunu Benzer ifadeler genellikle ‘kurtuluş için ihtiyaç duyulan güç’ anlamında kullanılır (bkz. “kudretli elimle”, Çık.6:6). Dünyanın dört bucağı Tüm insanlık (bkz. Yşa.40:5’e ait not; krş. Yşa.45:22).
52:11 2Ko.6:17’de kısmen alıntılanır. Çekilin, çekilin...! Bkz. Yşa.40:1’e ait not. Murdara Muhtemelen putperestlerin dinsel nesnelerinden söz ediliyor (krş. Yar.31:19; Yar.35:2). araçlarını taşıyansizler Koreş, İsrail halkının, Nebukadnessar tarafından tapınaktan yağmalanan nesneleri geri götürmesine izin verdi (Ezr.1:7-11).
52:12 önünüzden gidecek... artçınız olacak Tanrı’nın İsrail halkını Mısır’dan çıkardığı zaman yaptığı gibi (bkz. Çık.13:21; Çık.14:19-20 ve ilgili notlar; krş. Yşa.42:16; Yşa.49:10; Yşa.58:8).
52:13-53:12 Bkz. Yşa.42:1-4’e ait not. Bu kul ezgisi, 40-66. bölümlerde olduğu kadar 49-57. bölümlerde de merkezi önem taşı r (bkz. Yşa.39:8’e ait not). Ezgi her biri üç ayetten oluşan beş kıta içermektedir. Bu kısım Yeni Antlaşma’da öbür Eski Antlaşma ayetlerine kıyasla daha çok alıntılanır.
52:13 kulum Bkz. Yşa.42:1’e ait not. başarılı Tanrı’nın kutsamasının (bkz. 1Sa.18:14) ve Tanrı’nın sözüne itaatin (bkz. Yşu.1:8) göstergesi. Üstün olacak, el üstünde tutulup Yeşaya’nın görümünde aynı sözcükler (metnin İbranicesi’nde) RAB’bi tanımlamak için kullanılır (bkz. Yşa.6:1 ve ilgili not; Yşa.57:15). Mesih’in yüceltilmesinden Elç.2:33, Elç.3:13, Ef.1:20-23 ve Flp.2:9-11’de söz edilir (ayrıca bkz. 1Pe.1:10-11).
52:14 onun karşısında dehşete düşüyor Mesih’in çarmıhta çektiği acıları gördükleri zaman (krş. Hez.27:35). Biçimi... bozuldu İbranicesi, RAB’be sunulmaması gereken hayvan için kullanılır (bkz. Mal.1:14; krş. Yşa.50:6 ve ilgili not).
52:15 kralların ağızları kapanacak Kul’un acıları ve yüceltilmesi karşısında duydukları şaşkınlıktan ötürü (bkz. Yşa.49:6-7 ve ilgili notlar; krş. Eyü.21:5). Çünkü... anlayacaklar Rom.15:21’de alıntılanır. Peygamberlik sözlerini işitmemiş olmalarına rağmen, Kul’un aşağılanmasını ve ardından yüceltilmesini gören krallar O’nun görevinin ne olduğunu anlayacaklardır (Rom.6:9-10’un aksine).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş