Hezekiel 36:20-23

20Ulusların arasında her gittikleri yerde kutsal adımı kirlettiler. Çünkü onlar için, ‘Bu RAB'bin halkı, öyleyken ülkesinden çıkmak zorunda kaldı’ dendi. 21İsrail halkının gittiği uluslar arasında kirlettiği kutsal adımın onuru için kaygılandım.
22“Bu nedenle İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım. 23Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda, uluslar benim RAB olduğumu anlayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:20 kutsal adımı kirlettiler İsrail halkı topraklarından sürgün edilince diğer uluslar RAB’bin kendi halkını korumaktan ve esirgemekten aciz olduğunu düşündüler (bkz. Hez.20:9 ve ilgili not; krş. Say.14:15-16; 2Kr.18:31-35; 2Kr.19:10-12).
36:22 sizin hatırınız için değil İsrailliler Tanrı’nın yakında göstereceği merhameti aslında hak etmemiştir (krş. Yas.9:4-6). kutsal adımın hatırı için Bu gerekçe 20. bölümde Tanrı’nın vereceği cezanın (bkz. Hez.20:9,Hez.20:14,Hez.20:22), burada ise göstereceği merhametin nedeni olarak verilir.
36:23 uluslar benim RAB olduğumu anlayacaklar Tanrı’nın yaptıklarının asıl amacıdır (bkz. Hez.6:7 ve ilgili not). Eski Ortadoğu’da ilah, ülke ve halkın bir bütün olduğuna inanılırdı; bu düşünceye göre, bunlardan biri murdar hale gelir veya mağlup edilirse, öbürleri de murdar hale gelmiş veya mağlup edilmiş sayılırdı.
36:1-38 Bu ayetlerde uluslar arasında adı aşağılanan Tanrı’nın kendi halkını eski gönencine kavuşturarak kutsallığını ve kudretini nasıl göstereceği anlatılır: 1-15. ayetlerde Tanrı’nın artık viran olmuş ülkeyi (“İsrail dağlarını”) tekrar gönence kavuşturup kutsayarak İsrail’in utancını sileceğine ilişkin vaadi bildirilir; 16-38. ayetlerde ise Tanrı’nın dağılmış, murdarlaşmış ve kirlenmiş halkını tekrar bir araya getirip temizleyerek kutsallığını onlar aracılığıyla tekrar bütün uluslara göstereceğine ilişkin vaadi anlatılır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş