Yeşaya 57

57
Vefasız Halk
1Doğru kişi ölüp gidiyor,
Kimsenin umurunda değil.
Sadık adamlar da göçüp gidiyor;
Kimse doğru kişinin göçüp gitmekle
Kötülükten kurtulduğunun farkında değil.
2Doğru kişi esenliğe kavuşur,
Doğru yolda yürümüş olan mezarında[a] rahat uyur.
3Ama siz, ey falcı kadının çocukları,
Fahişelik ve zina edenlerin soyu, buraya gelin!
4-5Siz kiminle alay ediyorsunuz?
Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz?
Ağaçlar arasında, bol yapraklı her ağacın altında
Şehvetle yanıp tutuşan,
Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden,
İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?
6Sizin payınız
Vadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır,
Evet, sizin nasibiniz onlardır!
Onlara dökmelik sunular döktünüz,
Tahıl sunuları sundunuz.
Bütün bunlardan sonra sizi cezalandırmaktan çekineceğimi mi sanıyorsunuz?
7Yatağınızı ulu, yüksek dağa serdiniz,
Oraya bile kurban kesmeye gidiyorsunuz.
8Kapılarınızın, sövelerinizin arkasına
İğrenç simgeler koydunuz.
Beni bıraktınız,
Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz,
Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz.
Onların çıplaklığını seyrettiniz.
9Çeşit çeşit hoş kokular sürünüp ilah Molek'e[b] yağ götürdünüz.
Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz,
Ölüler diyarına dek alçalttınız kendinizi.
10Uzun yolculuklar sizi yorduğu halde,
“Pes ettim” demediniz.
Gücünüzü tazeleyip durdunuz,
Bu nedenle de tükenmediniz.
11“Sizi kaygılandıran, korkutan kim ki,
Bana ihanet ediyor, beni anmıyor,
Yüreğinizde bana yer vermiyorsunuz?
Benden korkmamanızın nedeni
Uzun zamandır suskun kalışım değil mi?
12Sözde doğruluğunuzu da yaptıklarınızı da ilan edeceğim,
Bunların size yararı olmayacak.
13Feryat ettiğinizde
Topladığınız putlar sizi kurtarsın bakalım!
Rüzgar hepsini silip süpürecek,
Bir soluk onları alıp götürecek.
Bana sığınansa ülkeyi mülk edinecek,
Kutsal dağımı miras alacak.”
Tanrı'nın Şifa Sözü
14RAB diyor ki,
“Toprak yığıp yol yapın,
Halkımın yolundaki engelleri kaldırın.”
15Yüce ve görkemli Olan,
Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki,
“Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde,
Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim.
Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.
16Çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli olacak değilim,
Öyle olsa, yarattığım canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı.
17Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım,
Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan.
Ne var ki, inatla kendi yollarından gittiler.
18“Yaptıklarını gördüm,
Ama onları iyileştirip yol göstereceğim.
Karşılık olarak hem onları
Hem de aralarında yas tutanları avutacağım.
19 Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim.
Uzaktakine de yakındakine de
Tam esenlik olsun” diyor RAB,
“Hepsini iyileştireceğim.”
20Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir,
O deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve pislik savurur.
21 “Kötülere esenlik yoktur” diyor Tanrım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
56:9-59:15 Bu kısımda yer alan pek çok ayet, Babil sürgününden önceki ya da sürgün sırasındaki dönemler hakkındadır.
57:1 Kötülükten kurtulduğunu İyi kral Yoşiya’nın büyük felaketten önce ölmesi gibi (2Kr.22:19-20).
57:2 esenliğe Yşa.57:21’in aksine. mezarında İbranice’den, “yatağı nda” diye de çevrilebilir. rahat uyur Krş. Pavlus’un sözleri, Flp.1:21,Flp.1:23.
57:3 falcı Büyüyle uğraşan veya kötü ruhlara danışan (bkz. Yşa.3:2-3 ve ilgili not; Yşa.47:12; Yas.18:10). Fahişelik ve zina edenlerin Kenanlılar’ın putperest törenleri, cinsel ahlâksızlık içeren doğurganlık ayinlerinden oluşuyordu. Burada söz edilen ayinler ruhsal putperestlik sayıldığı halde İsrailliler putperestlerin bu törenlerine katılıyordu; üstelik cinsel ahlâksızlıkları sergileyerek (bkz. Yşa.57:5-8; ayrıca bkz. Çık.34:15 ve ilgili not).
57:4-5 alay... dudak büküyor Krş. Yşa.28:9,Yşa.28:14. Ağaçlar Bkz. Yşa.1:29 ve ilgili not. bol yapraklı her ağacın Krş. Yer.2:20 ve ilgili not; Yer.3:13. çocuklarını kurban eden Molek (krş. Yşa.57:9; bkz. Yşa.30:33’e ait not) veya Baal’a (bkz. Yer.7:31-32’ye ait notlar) tapınma sırasında çocuk kurban edildiği de oluyordu (krş. Mez.106:37-38). İsyan torunları Bkz. Yşa.1:4; Yşa.46:8 ve ilgili not.
57:6 Vadinin Muhtemelen Hinnom Vadisi. dökmelik sunular Putperestlerin bu âdeti oldukça yaygındı.
57:7 ulu, yüksek dağa Tapınma yerleri (bkz. Yer.3:6; Hez.6:3 ve ilgili not; Hez.16:16; Hez.22:9).
57:8 Oynaşlarınızla Putperestlerin ilâhları veya putlar (bkz. Yşa.57:3’e ait not).
57:9 Molek’e Ammonlular’ın önde gelen tanrısı (bkz. 1Kr.11:5). İlah Molek’e İbranice’den “krala” diye de çevrilebilir. yağ Esanslı merhem olarak kullanılırdı (bkz. aynı İbranice sözcüğün “esans” olarak çevrildiği Ezg.4:10). Ölüler diyarına Krş. Yşa.8:19.
57:10 Pes ettim Halk kendi tasarılarından ve başka ilâhlara tapmaktan vazgeçmedi. Gücünüzü tazeleyip Krş. Yşa.40:31 ve ilgili not.
57:11 kaygılandıran, korkutan... beni anmıyor Bkz. Yşa.51:12,Yşa.51:13. Uzun zamandır suskun Tanrı hiç kimseyi yargılamamıştır (bkz. Yşa.42:14 ve ilgili not).
57:12 doğruluğunuzu Bkz. Yşa.58:2-3; Yşa.64:6.
57:13 Topladığınız putlar sizi kurtarsın Bkz. Yşa.44:17. Bana sığınansa Bkz. Yşa.25:4. Ceza, tövbe fırsatı sağlamaktadır (bkz. Rom.2:4). ülkeyi mülk edinecek Bkz. Yşa.49:8 ve ilgili not. Kutsal dağı mı Bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not.
57:14 Toprak yığıp yol yapın Bkz. Yşa.40:1,Yşa.40:3 ve ilgili notlar.
57:15 Çık.34:6’yla birlikte bu ayet, Tanrı’nın her şey üzerinde üstünlüğü tanımlayan önemli iki Eski Antlaşma ayetidir. Sonsuzlukta yaşayan Bkz. Yşa.6:1; Yşa.52:13 ve ilgili notlar; krş. Yşa.33:5. ezilenlerin Bkz. Yşa.53:5.
57:16 sonsuza dek davacı Bkz. Yşa.3:13-14. Eski Antlaşma yasal olarak bağlayıcı bir belge olduğu için RAB, İsrail halkını suçlamak, onların suçlarını kanıtlamak, suçlarının hangi yasal kararı gerektirdiğini bildirmek ve cezasını yerine getirmek için hukuk ve yargılama dilini kullanmaktadır. ve öfkeli Bkz. Yşa.54:9 ve ilgili not; Yer.3:12.
57:17 Öfkeyle yüzümü çevirdim Bkz. Yşa.54:8; ayrıca bkz. Yşa.1:15 ve ilgili not.
57:18 onları iyileştirip Bkz. Yşa.57:19; Yşa.6:10; Yşa.30:26; Yer.3:22. Tanrı halkını bağışlayacak ve eski haline kavuşturacaktır. yol göstereceğim Krş. Yşa.40:11; Yşa.42:16; Yşa.49:10. yas tutanları Yeruşalim cezalandırıldığı için (bkz. Yşa.66:10). avutacağım Bkz. Yşa.49:13 ve ilgili not.
57:19 Uzaktakine Ya sürgündeki Yahudiler ya da öbür uluslardan olanlar kastedilmektedir (krş. Ef.2:17). Tam esenlik Krş. Yer.6:13-14.
57:20 çalkalanan deniz Bkz. Yer.49:23. rahat duramaz Yşa.57:2’nin aksine.
57:21 Bkz. Yşa.48:22 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.39:8 ve ilgili not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş