Yeşu 3:10

10“Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevus halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-4:24 İsrailliler’in vaat edilmiş topraklara girerken yaşadıkları, Mısır’dan çıkarken yaşadıklarına benzer (Çık.14-15. bölümler). İsrail halkı RAB’be itaatsizliğinin cezası olarak kırk yılını çölde geçirdikten sonra bir bakıma kimliğini yeniden hatırlar; Mısır’dan çıkarken olduğu gibi bir kere daha “deniz”den geçerler, Fısıh’ı yeniden kutlarlar (5. bölüm), ayrıca yeniden sünnet olurlar.
3:10 Kenan... Yevus halklarını Bkz. Yar.9:25; Yar.10:6,Yar.10:15-1 8; Yar.13:7; Yar.15:16; Yar.23:3; Çık.3:8; Hak.3:3 ve Hak.6:10’a ait notlar.
3:10-11 RAB’bin İsrail halkını (Antlaşma Sandığı’nın önderliğinde) Şeria Irmağı’ndan geçirmesi onlara iki şey öğretecektir: (1) Tek gerçek Tanrı onlarla birliktedir. Kenanlılar, deniz tanrısını yendiğine inandıkları Baal’ı baş ilahları olarak görüyorlardı. Tanrı bu mucizeyle, yerin ve göğün tek Tanrısı olduğunu bir kez daha halkına kanıtlar (Çık.14. bölüm). (2) Fethetmek üzere girdikleri bu topraklar zaten tek gerçek Tanrı’ya aitti. Doğal bir savunma hattı olan Şeria Irmağı’nı bu kadar kolay aşmaları, Tanrı’nın onlar için Kenanlılar’a karşı savaşacağını gösterir.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş