Yoel 1:8

8Sözlüsünü yitirip çul kuşanan bir genç kız gibi yas tutun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:8 çul Bkz. Yoe.1:13; Yar.37:34; Va.11:3 ve ilgili notlar. genç kız... yas tutun O çağ ve kültürde, bir erkekle bir kız nişanlandığı zaman neredeyse evli sayılırdı. Burada, evlilik tamamlanmadan damadın ölmesinden ötürü duyulan acı tasvir edilir. Kız düğünü beklemiş, ama düğün olmamıştır; aynı şekilde İsrail halkı da RAB’be sunular sunabilmek için hasadı beklemiş, ama hasat yok olmuştur.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş