Yoel 2:16

16Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,
Yaşlıları bir araya getirin.
Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.
Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:12-17 Yoel Kitabı’nın ilk yarısı, ilk ayetlerdeki yas tutma ve dua çağrısıyla dengeli biçimde (Yoe.1:2-14) tövbe (“dönün”, Yoe.2:12-13; bkz. Hoş.14:1) ve dua (Hoş.2:17) çağrısıyla sona erer.
2:16 Kitabın 1. bölümünde yapılan yas tutma çağrısında olduğu gibi, toplumun her kesimi dua etmeye çağrılır. topluluğu Sözcüğün İbranicesi, burada olduğu gibi, çoğu zaman dinsel topluluk anlamında kullanılır (bkz. Say.16:3; 2Ta.30:2,2Ta.30:4,2Ta.30:23-25; Mik.2:5). Yaşlıları Bkz. Yoe.1:2’ye ait not. gerdeğinden Mişna’da kaydedilmiş Yahudi geleneklerine göre, hem damat hem de gelin düğün gününde günlük dinsel gerekleri yerine getirmekten muaftır (krş. Yas.25:4). Oysa yaşananlar o kadar çok acı olacaktır ki, hiç kimse bu muafiyetten yararlanmayacaktır.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş