Yoel 2:17-18

17Kâhinler, RAB'bin hizmetkârları,
Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,
‘Ya RAB, halkını esirge’ diye yalvarsınlar.
‘Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,
Uluslar onunla alay etmesin.
Halklar arasında neden,
Onların Tanrısı nerede? densin?’ ”
Rab'bin Yanıtı
18O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:12-17 Yoel Kitabı’nın ilk yarısı, ilk ayetlerdeki yas tutma ve dua çağrısıyla dengeli biçimde (Yoe.1:2-14) tövbe (“dönün”, Yoe.2:12-13; bkz. Hoş.14:1) ve dua (Hoş.2:17) çağrısıyla sona erer.
2:17 Mirasın İsrail sonsuza dek RAB’be aittir, çünkü RAB bu ulusu, seçtiği bir adamın soyuyla oluşturmuştur (bkz. Çık.34:9; Yas.4:37 ve ilgili not; Mez.33:12; Yer.3:19 ve ilgili not). RAB’be ait olan Yahudalılar, bütün dünyanın önünde RAB’bin onuruna leke sürülmemesi için yakarmalıydı (bkz. Çık.32:12; ayrıca bkz. Say.14:13; Yşu.7:9). alay Bkz. 1Kr.9:7. Onların Tanrısı nerede? Bkz. Mez.115:2 ve ilgili not.
2:18 Buradan itibaren çekirgelerin yol açtığı yıkımdan değil, RAB’bin tövbekâr halkına sağlayacağı bereketlerden söz edilmeye başlanır. Bu ayetteki fiiller İbranice’de geçmiş zamanlıdır ve iki anlama gelebilir: (1) Halkın Yoel’in çağrısı üzerine tövbe etmesinin ardından, RAB onlara bolluk sağlayarak tövbe ve yakarışlarını yanıtlamıştır. (2) RAB’bin gelecekte halkını kutsayacağı o kadar kesindir ki, şimdiden verilmiş gibi görülmektedir. esirgeyecek Bkz. Çık.12:11’e ait not. RAB, halkının duasını (Çık.2:17) yanıtlayacaktır.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş