Yoel 2:18

18O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:18 Buradan itibaren çekirgelerin yol açtığı yıkımdan değil, RAB’bin tövbekâr halkına sağlayacağı bereketlerden söz edilmeye başlanır. Bu ayetteki fiiller İbranice’de geçmiş zamanlıdır ve iki anlama gelebilir: (1) Halkın Yoel’in çağrısı üzerine tövbe etmesinin ardından, RAB onlara bolluk sağlayarak tövbe ve yakarışlarını yanıtlamıştır. (2) RAB’bin gelecekte halkını kutsayacağı o kadar kesindir ki, şimdiden verilmiş gibi görülmektedir. esirgeyecek Bkz. Çık.12:11’e ait not. RAB, halkının duasını (Çık.2:17) yanıtlayacaktır.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş