Yoel 2:26

26Bol bol yiyip doyacak
Ve sizin için harikalar yaratan
Tanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.
Halkım bir daha utandırılmayacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:26 harikalar Bu ifadeyle halka, RAB’bin Mısır’da pek çok mucize gerçekleştirdiği hatırlatılarak (bkz. Çık.3:20 ve ilgili not) bunları yeniden yapacak güçte olduğunun güvencesi verilir.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş