Yunus 1:7

7Sonra denizciler birbirlerine, “Gelin, kura çekelim” dediler, “Bakalım, bu bela kimin yüzünden başımıza geldi.” Kura çektiler, kura Yunus'a düştü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:7 kura çekelim Kura çekmek, eski Ortadoğu’da sık rastlanan bir uygulamaydı. O çağda nasıl kura çekildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, çoğu zaman kişileri temsil eden çubukların veya işaretli taşların bir torbaya konulup çekilmesi suretiyle gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir (bkz. Çık.28:30 ve ilgili not ; Özd.16:33; Elç.1:26). kura Yunus’a düştü Bu şekilde RAB suçlu olanı ortaya çıkarmıştır (bkz. Yşu.7:14-26; Yşu.7:14’e ait not; 1Sa.14:37-44; 1Sa.14:37’ye ait not).

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş