4 Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı,
Bana yapmak istediğiniz nedir?
Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz?
Eğer karşılık verirseniz,
Karşılığını çarçabuk ödetirim size.
5Altınımı, gümüşümü alıp
Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.
6Yahuda ve Yeruşalim halkını
Topraklarından uzaklaştırmak için Grekler'e sattınız.
7Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde
Harekete geçireceğim.
Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.
8Oğullarınızı, kızlarınızı
Yahuda halkına sattıracağım.
Onları uzak bir ulusa, Sabalılar'a satacaklar.”
RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:4 Sur, Sayda... Filist Surlular ve Filistliler, İsrailliler’i köle olarak satıyorlardı (bkz.Amo.1:6,9 ve ilgili notlar) ve Filistliler İsrail kentlerini sık sık yağmalıyordu (bkz. Hak.13:1; 1Sa.5:1; 2Ta.21:16-17; Hez.25:15-17; 25:15’e ait not). RAB, İÖ 345 civarında III.Artahşasta aracılığıyla Sayda’nın yıkılmasını ve halkın büyük kısmının köleleştirilmesini sağlayarak halkı cezalandıracaktır. Ayrıca İÖ 332’de Sur, Büyük İskender yönetiminde Grekler tarafından ele geçirilecektir (bkz. Zek.9:5-7’ye ait not). ödetirim size Bkz. 3:7; Hez.16:43 ve ilgili not; Makale: Yargı, s.260.
3:6 Grekler ve Fenikeliler, yaklaşık İÖ 800’lerden beri ticari ilişki içindeydiler.
3:8 uzak bir ulusa, Sabalılar’a Arap Yarımadası’nın güneyindeki Saba, bugünkü Yemen civarındaydı (bkz. Eyü.1:15 ve ilgili not). Kraliçesi, Kral Süleyman’ı ziyaret etmişti (bkz. 1Kr.10:1-13; 10:1’e ait not).

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş