Mısır'dan Çıkış 4

4
Rab Musa'ya Belirtiler Gösteriyor
1Musa, “Ya bana inanmazlarsa?” dedi, “Sözümü dinlemez, ‘RAB sana görünmedi’ derlerse, ne olacak?”
2RAB, “Elinde ne var?” diye sordu.
Musa, “Değnek” diye yanıtladı.
3RAB, “Onu yere at” dedi. Musa değneğini yere atınca, değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı.
4RAB, “Elini uzat, kuyruğundan tut” dedi. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu. 5RAB, “Bunu yap ki, ataları İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı RAB'bin sana göründüğüne inansınlar” dedi.
6Sonra, “Elini koynuna koy” dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu.
7RAB, “Elini yine koynuna koy” dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü.
8RAB, “Eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse, ikinci belirtiye inanabilirler” dedi, 9“Bu iki belirtiye de inanmaz, sözünü dinlemezlerse, Nil'den biraz su alıp kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönecek.”
10Musa RAB'be, “Aman, ya Rab!” dedi, “Ben kulun ne geçmişte, ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim.”
11RAB, “Kim ağız verdi insana?” dedi, “İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim? 12Şimdi git! Ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim.”
13Musa, “Aman, ya Rab!” dedi, “Ne olur, benim yerime başkasını gönder.”
14RAB Musa'ya öfkelendi ve, “Ağabeyin Levili Harun var ya!” dedi, “Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek. 15Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size öğreteceğim. 16O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın. 17Bu değneği eline al, çünkü belirtileri onunla gerçekleştireceksin.”
Musa Mısır'a Dönüyor
18Musa kayınbabası Yitro'nun yanına döndü. Ona, “İzin ver, Mısır'daki soydaşlarımın yanına döneyim” dedi, “Bakayım, hâlâ yaşıyorlar mı?”
Yitro, “Esenlikle git” diye karşılık verdi.
19RAB Midyan'da Musa'ya, “Mısır'a dön, çünkü canını almak isteyenlerin hepsi öldü” demişti. 20Böylece Musa karısını, oğullarını eşeğe bindirdi; Tanrı'nın buyurduğu değneği de eline alıp Mısır'a doğru yola çıktı.
21RAB Musa'ya, “Mısır'a döndüğünde, sana verdiğim güçle bütün şaşılası işleri firavunun önünde yapmaya bak” dedi, “Ama ben onu inatçı yapacağım. Halkı salıvermeyecek. 22Sonra firavuna de ki, ‘RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur. 23 Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim.’ ”
24RAB yolda, bir konaklama yerinde Musa'yla[a] karşılaştı, onu öldürmek istedi. 25O anda Sippora keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini Musa'nın[b] ayaklarına dokundurdu. “Gerçekten sen bana kanlı güveysin” dedi. 26Böylece RAB Musa'yı esirgedi. Sippora Musa'ya sünnetten ötürü “Kanlı güveysin” demişti.
27RAB Harun'a, “Çöle, Musa'yı karşılamaya git” dedi. Harun gitti, onu Tanrı Dağı'nda karşılayıp öptü. 28Musa duyurması için RAB'bin kendisine söylediği bütün sözleri ve gerçekleştirmesini buyurduğu bütün belirtileri Harun'a anlattı.
29Musa'yla Harun varıp İsrail'in bütün ileri gelenlerini topladılar. 30Harun RAB'bin Musa'ya söylemiş olduğu her şeyi onlara anlattı. Musa da halkın önünde belirtileri gerçekleştirdi. 31Halk inandı; RAB'bin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca, eğilip tapındılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
4:1-17 Bkz. Çık.3:11’e ait not. RAB Musa’nın her üç itirazını da yanıtlar. Musa artık Midyan’dan Mısır’a dönmeye hazırdır (bkz. Çık.4:18-31).
4:3 yılan Bkz. Çık.7:9-10 ve ilgili not. Firavunların başlıklarında, egemenliklerinin simgesi olarak madeni bir kobra şekli bulunurdu.
4:8 belirtiyi Yetkisini ve sözlerinin güvenilirliğini göstermek, uyarıda bulunmak ve imanda teşvik etmek için Tanrı’nın gerçekleştirdiği olağanüstü olay.
4:10 Bkz. Çık.3:11’e ait not. dili ağır, tutuk biriyim Bkz. Çık.6:12; Elç.7:22 ; krş. 2Ko.10:10. Aslında firavunun sarayında yetişmiş biri olarak Musa bilgiliydi ve hem İbranice hem de Mısırca konuşabiliyordu. Ancak firavuna karşı gelmeye yönelik bir özgüveni olmadığı için gerekli cevapları anında veremeyeceğini düşünüyor, kötü duruma düşmekten korktuğundan dolayı bahane bulmaya çalışıyordu.
4:13 Bkz. Çık.3:11’e ait not.
4:14 RAB Musa’ya öfkelendi RAB tez öfkelenmez (Çık.34:6), ancak söz dinlemeyen çocuklarına karşı kızgınlığını ve cezasını sonsuza dek de dizginlemez (Çık.34:7). Levili İsrailli kâhinler, Harun’un önderliğinde Levi oymağından olacaktı.
4:15-16 Bkz. Çık.7:1-2’ye ait not.
4:19 hepsi öldü III. Tutmose dâhil (bkz. Çık.2:15,Çık.2:23; ayrıca bkz. Giriş).
4:20 oğullarını Gerşom (bkz. Çık.2:22) ve Eliezer (bkz. Çık.18:4).
4:21 şaşılası işleri Bkz. Çık.3:20’ye ait not. onu inatçı yapacağım Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın firavunu inatçı yaptığı belirtilir (Çık.7:3; Çık.9:12; Çık.10:1,Çık.10:20,Çık.10:27; Çık.11:10; Çık.14:4,Çık.14:8; bkz. Yşu.11:20; Rom.9:17-18), ancak bunun firavunun kendi kendine inatçılık ettikten sonra gerçekleştiği de vurgulanır (Rom.7:13-14,Rom.7:22; Rom.8:15,Rom.8:19,Rom.8:32; Rom.9:7,Rom.9:34-35). RAB’bin yaptıkları firavunun yüreğinde zaten var olanları ortaya çıkarmıştır (bkz. Çık.7:16; Çık.8:2,Çık.8:29; Çık.9:2,Çık.9:16) ; böylelikle firavunun kararını ve ona vereceği cezayı kesinleştirmiştir.
4:22 ilk oğlumdur Tanrı’nın İsrailliler’le arasındaki eşsiz ilişkiyi tanımlar (bkz. Yas.7:6-8 ; Yer.31:9; Hoş.11:1). İsrail’in “ilk oğulluk” hakkı ve konumu, Tanrı’nın onlarla yaptığı antlaşmanın bir parçasıdır (bkz. Yar.12:1-3); Tanrı’nın seçtiği kişiden (İbrahim’den) oluşturduğu halk olan İsrailliler’in bereket kaynağı olarak (Yar.12:3; Yas.4:37; Yas.7:7-8) dünyaya karşı sorumlulukları ve görevleri vardır (krş. Çık.19:4-6).
4:23 ilk oğlunu öldüreceğim Onuncu belanın önbildirisi (bkz. Çık.11:5; Çık.12:12).
4:24 konaklama yerinde Muhtemelen yolcuların geceleyebileceği, yakınında su bulunan bir yer. Musa’yla İbranice’den birebir çevirisi: “onunla”. RAB... onu öldürmek istedi Musa’nın, oğlunu sünnet etmekten kaçınması nedeniyle (bkz. Yar.17:9-14). Oğlunu sünnet etmemesinin nedeni, muhtemelen sünnet işleminden iğrenen karısı Sippora’yı hoşnut etmek istemesiydi (bkz. Çık.4:25).
4:25 Sippora... sünnet etti Tanrı’nın hoşnutsuzluğu yüzünden Musa’nın ölüm tehlikesinde olduğunu sezinlemiştir. keskin bir taş Kesici metal aletlerin yaygınlaşmasından çok sonra bile uygulama bu şekilde devam etti; çünkü bu taşlar o günkü metal aletlerden daha keskindi (bkz. Yşu.5:2 ve ilgili not). Musa’nın İbranice’den birebir çevirisi: “onun”. ayaklarına Burada edep yerinin kibar bir dille kastedildiği tahmin edilir.
4:26 kanlı güveysin Pek çok Ortadoğu halkı arasında farklı amaçlarla uygulanmasına karşın sünnet, Sippora’ya iğrenç gelmiş olabilir. Bazı uzmanlar bu yakınmanın, sünneti onaylayan Tanrı’ya yönelik olduğunu savunur.
4:30 Bkz. Çık.7:1-2’ye ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş