Süleyman'ın Özdeyişleri 16

16
1İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir,
Ama dilin vereceği yanıt RAB'dendir.
2İnsan her yaptığını temiz sanır,
Ama niyetlerini tartan RAB'dir.
3Yapacağın işleri RAB'be emanet et,
O zaman tasarıların gerçekleşir.
4RAB her şeyi amacına uygun yapar,
Kötü kişinin yıkım gününü de O hazırlar.
5RAB yüreği küstah olandan iğrenir,
Bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz.
6Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır,
RAB korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır.
7RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa
Düşmanlarını bile onunla barıştırır.
8Doğrulukla kazanılan az şey
Haksızlıkla kazanılan büyük gelirden iyidir.
9Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar,
Ama adımlarını RAB yönlendirir.
10Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar,
Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir.
11Doğru terazi ve baskül RAB'bindir,
Bütün tartı ağırlıklarını O belirler.
12Krallar kötülükten iğrenir,
Çünkü tahtın güvencesi adalettir.
13Kral doğru söyleyenden hoşnut kalır,
Dürüst konuşanı sever.
14Kralın öfkesi ölüm habercisidir,
Ama bilge kişi onu yatıştırır.
15Kralın yüzü gülüyorsa, yaşam demektir.
Lütfu son yağmuru getiren bulut gibidir.
16Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir,
Akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir.
17Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır,
Yoluna dikkat eden, canını korur.
18Gururun ardından yıkım,
Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.
19Mazlumlar arasında alçakgönüllü biri olmak,
Kibirlilerle çapul malı paylaşmaktan iyidir.
20Öğüde kulak veren başarıya ulaşır,
RAB'be güvenen mutlu olur.
21Bilge yüreklilere akıllı denir,
Tatlı söz ikna gücünü artırır.
22Sağduyu, sahibine yaşam kaynağı,
Ahmaklıksa ahmaklara cezadır.
23Bilgenin aklı diline yön verir,
Dudaklarının ikna gücünü artırır.
24Hoş sözler petek balı gibidir,
Cana tatlı ve bedene şifadır.
25 Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür,
Ama sonu ölümdür.
26Emekçinin iştahıdır onu çalıştıran,
Çünkü açlığı onu kamçılar.
27Alçaklar başkalarına kötülük tasarlar,
Konuşmaları kavurucu ateş gibidir.
28Huysuz kişi çekişmeyi körükler,
Dedikoducu can dostları ayırır.
29Zorba kişi başkalarını ayartır
Ve onları olumsuz yola yöneltir.
30Göz kırpmak düzenbazlığa,
Sinsi gülücükler kötülüğe işarettir.
31Ağarmış saçlar onur tacıdır,
Doğru yaşayışla kazanılır.
32Sabırlı kişi yiğitten üstündür,
Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.
33İnsan kura atar,
Ama her kararı RAB verir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1 dilin vereceği yanıt RAB’dendir Tasarıları ifade etmek ve yerine getirmek için gereken yetkiyi Tanrı vermektedir (krş. Özd.19:21).
16:2 temiz sanır İnsan, günahkâr olduğundan (Yer.17:9) her durumda kendini haklı çıkarmaya yönelik güçlü eğilimlere sahiptir. Bu yüzden özeleştiri bilgeliğin kaçınılmaz bir gereğidir (bkz. Özd.21:2; Mat.7:3-5). niyetlerini tartan RAB’dir Bkz. Özd.21:2; Özd.24:12 ve ilgili notlar; 1Ko.4:4-5; İbr.4:12. Kişi kendi kendini kolayca aldatabileceğine göre, niyetinin doğru olup olmadığını ayırt etmek için RAB’be dua etmelidir (bkz. Mez.139:23).
16:3 emanet et Bkz. 1Pe.5:7. tasarıların gerçekleşir Bkz. Özd.3:5-6 ve ilgili notlar; Mez.1:3; Mez.55:22; Mez.90:17.
16:4 Kitabın “Süleyman’ın özdeyişleri” olarak tanımlanan kısmının (Özd.10:1-22:16) tam ortasında yer alan bu ayet, RAB’bin her insan düşüncesi ve eylemi üzerindeki mutlak yetkisini özetler. Bu ayet aynı zamanda, Süleyman’ın Özdeyişleri Kitabı’nın tam ortasındaki bölüm olan 16. bölümün başındaki yedi ayetlik dizinin (Özd.16:1-7) ortasında yer alır. Bu yedi ayetin her birinde RAB (Yahve) adı geçer ve böylece her şeye egemen olan RAB’bin üstün konumu vurgulanır. her şeyi amacına uygun yapar Bkz. Vai.7:14; Elç.3:17-18; Rom.8:28. Kötü kişinin yıkım gününü Krş. Hez.38:22-23; Rom.2:5-11.
16:6 “Sevgi ve bağlılık”, Tanrı’nın imanlıda görmek istediği davranışlardır (Özd.3:3; bkz. Mez.26:3; Hoş.4:1 ve ilgili notlar). Burada kişinin bu erdemlerle kendini kurtarabileceğinden değil, “tövbeye yaraşır meyveler” vermesi gerektiğinden söz edilmektedir. Tanrı tövbe edeni bağışlar ve onu yargılamaktan vazgeçer (bkz. Yşa.1:18-19; Yşa.55:7; Yer.3:22; Yer.18:7-10 ve ilgili not; Hez.18:23,Hez.18:30-32; Hez.33:11-12,Hez.33:14-16; Hoş.14:1-2,Hoş.14:4 ; Makale: Tövbe, s. 1438). RAB korkusu Bkz. Özd.1:7’ye ait not. kötülükten uzaklaştırır Bkz. Özd.3:7 ve ilgili not.
16:7 Tanrı korkusu taşıyan Asa ve Yehoşafat’ın krallık dönemlerinde olduğu gibi (2Ta.14:6-7; 2Ta.17:10).
16:8 Bkz. Özd.10:2 ve ilgili not.
16:9 adımlarını RAB yönlendirir Bkz. Özd.16:1,Özd.16:3-4 ve ilgili notlar; Özd.19:21; Özd.20:24; Mez.37:23; Yer.10:23.
16:10 Önüne getirilen davalara bakan kral, Tanrı’nın temsilcisi olarak görev yapıyordu (bkz. Yas.1:17 ; Yas.17:14-20). Bu yüzden, iyi ile kötüyü ayırt edip Tanrı’nın iradesine uygun bir yargıda bulunabilmek için Tanrı’nın sağladığı bilgeliğe ihtiyaç duymaktaydı (bkz. 1Kr.3:9); halk, kralın verdiği kararı tanrısal bildiri kadar önemli görürdü (bkz. 2Sa.14:17; 1Kr.3:28).
16:11 Bkz. Özd.11:1’e ait not. Doğru terazi... RAB’bindir Ağırlık ve ölçü birimleri Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olan kralın yetkisiyle belirleniyordu (bkz. 2Sa.14:26; krş. Mik.6:9-11).
16:12-15 Toplumsal yaşamın önde gelen yöneticisi olan kralın hâkimiyeti vurgulanıyor (krş. Özd.16:10).
16:12 tahtın güvencesi adalettir “Yoksulları adaletle yöneten” kral (Özd.29:14), ağır vergiler koymaz (Özd.29:4; İbranicesi, rüşvet alınıp verilmesini ima ediyor olabilir) ve kötü danışmanları huzurundan uzaklaştırır (Özd.25:5). Bkz. Özd.14:34; Yas.17:19-20; Yşa.16:5; Rom.13:3-4.
16:13 doğru söyleyenden Krş. Özd.26:28.
16:14 ölüm habercisidir Bkz. Özd.19:12; Est.7:7-10; Mat.22:7; Luk.19:27. bilge kişi onu yatıştırır Krş. Dan.2:12-16.
16:15 yüzü gülüyorsa Krş. Say.6:25; Ağı.4:20. Lütfu son yağmuru getiren bulut gibidir İsrail’de arpa ve buğdayın gelişmesi için gerekli olan ilkbahar yağmurları yakında iyi şeylere kavuşulacağının işareti olarak kabul edilirdi (krş. “çiy”, Özd.19:12; bkz. Mez.72:6).
16:17 Dürüstlerin tuttuğu yol Bkz. Özd.3:6; Özd.15:19’a ait notlar. kötülükten uzaklaştırır Krş. Özd.22:5.
16:18 Bkz. Özd.11:2 ve ilgili not; krş. 1Ko.10:12.
16:20 başarıya ulaşır Bkz. Özd.13:13; Özd.28:25. RAB’be güvenenmutlu olur Bkz. Özd.16:3; Özd.3:5-6; Mez.34:8; Mez.37:4-5; Mez.84:12.
16:21 Tatlı söz ikna gücünü artırır Krş. Özd.16:23.
16:22 yaşam kaynağı Bkz. Özd.10:11’e ait not. ahmaklara cezadır Bkz. Özd.13:13; ayrıca bkz. Özd.7:22; Özd.13:15; Özd.15:10.
16:24 petek balı Krş. Özd.24:13-14. ş ifadır Bkz. Özd.3:8; Özd.4:22; Özd.12:18 ve Özd.15:30’a ait notlar.
16:26 Krş. Vai.6:7; Ef.4:28; 2Se.3:10.
16:27 Alçaklar Bkz. Özd.6:12 ve ilgili not. kötülük tasarlar Bkz. Özd.3:29; Özd.6:14; Mik.2:1. kavurucu ateş Bkz. Yak.3:6.
16:28 çelişmeyi körükler Bkz. Özd.6:14’e ait not. Dedikoducu Bkz. Özd.11:13.
16:29 Bkz. Özd.1:10-19 ve ilgili notlar; krş. Rom.1:32.
16:31 Doğru yaşayışla Bkz. Özd.3:1-2,Özd.3:16.
16:32 Sabırlı kişi yiğitten Bkz. Özd.14:29; Özd.15:18; Özd.19:11; Vai.9:18; Yak.1:19. Kendini denetleyen de kentler fethedenden Sabırlı ve özdenetimli olmanın, kentler fethetmek gibi gösterişli bir işten daha büyük bir başarı olduğu anlatılmaktadır.
16:33 İnsan kura atar Burada söz edilen kura, elbisenin eteğine konan çakıl taşlarının çekilmesi veya yere atılması olabilir (bkz. Çık.28:30’a ait not; Say.26:53-56; Neh.11:1; Yun.1:7; Elç.1:26 ve ilgili notlar). her kararı RAB verir Olayların oluşumu şansa değil, Tanrı’ya bağlıdır (bkz. Özd.16:1,Özd.16:3-4,Özd.16:9).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş