Mezmurlar 72:6

6Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi,
Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.72 Tanrı’nın yeryüzündeki vekili sıfatıyla Davut soyundan olup Tanrı’nın halkını yöneten kral için edilen bir duadır. Kralın taç giyme töreninde söylenmiş olabilir (örn. Mez.2; 110). Mezmurda, kralın yönetimini bir krallığın üstün erdemleri olan adalet ve doğrulukla (bkz. Mez.72:1 ve ilgili not) sürdürmesi için halkın duyduğu istek dile getirilir. Dua, bir kralın nasıl olması gerektiğiyle ve krallığında yaptığı iyi hizmetlerle ilgilidir (bkz. Yeremya’nın Davut soyundan gelen son krallara yönelik suçlamaları, örn. Yer.22:2-3,Yer.22:13,Yer.22:15; Mesih’in iyi yönetimiyle ilgili peygamberlik sözleri, Yşa.9:7; Yşa.11:4-5; Yer.23:5-6; Yer.33:15-16; Zek.Yer.9:9). Hem Yahudi din bilginlerine ait kaynaklar hem de ilk kiliseler bu mezmurda Mesih’in tasvir edildiğini kabul eder.
72:6 Bkz. Mez.72:3 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.72:7; RAB’bin meshettiği kralın ülke için önemini, Ağı.4:20.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş