Nehemya 11:1

11
Yeruşalim'de Yaşayanlar
(1Ta.9:3-17)
1Halkın önderleri Yeruşalim'e yerleşti. Geri kalanlar aralarında kura çektiler. Her on kişiden biri kutsal kente, Yeruşalim'e yerleşecek, öteki dokuz kişiyse kendi kentlerinde kalacaklardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 kura çektiler Bkz. Neh.10:34’e ait not. Her on kişiden biri... Yeruşalim’e yerleşecek Tarihçi Josefus bu uygulamanın, halkı kent dışındaki kırsal bölgelerden kent merkezine taşıma şeklinde olduğunu belirtir (Josefus’un, Yahudiler’in Tarihi kitabı, 11.5.8). kutsal kente Bkz. Yşa.48:2 ve ilgili not; Dan.9:24; Mat.4:5-6 ; Mat.27:53; Va.11:2; krş. Yoe.3:17.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş