1. Yuhanna 5:5-6

5İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?
6Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:5 Tanrı Oğlu Bkz. 1Yu.2:22; 1Yu.4:2; 1Yu.5:1 ve ilgili notlar.
5:6 Su İsa’nın vaftizini, kan ise ölümünü simgeler. Yuhanna burada sahte din öğretmenlerinin iddialarına karşılık olarak, yeryüzüne gelen, vaftiz olan ve ölen kişinin hem Tanrı hem insan olan İsa Mesih olduğunu belirtmektedir. İsa yalnızca vaftizi sırasında değil, ölümü sırasında da Tanrı Oğlu’dur ( 1Yu.1:6). Bu gerçek, son derece önemlidir, çünkü eğer İsa sadece bir insan olarak ölseydi, kefaret sunusu (1Yu.2:2; 1Yu.4:10) insan günahını ortadan kaldırmak için yeterli olamayacaktı (ayrıca bkz. Makale: İsa Mesih Kimdir?, s.1373). Buna tanıklık eden Ruh’tur Kutsal Ruh İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna iki şekilde tanıklık eder: Kutsal Ruh, (1) vaftizi sırasında İsa’nın üzerine inmiştir (Mat.3:16-17; Yu.1:32-34) ve (2) elçilerin İsa’nın Mesih ve Tanrı Oğlu olduğuna dair tanıklığını, imanlıların yüreklerinde doğrulamaya devam etmektedir (bkz. 1Yu.2:27; 1Ko.12:3 ve ilgili notlar).

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş