Ağıtlar 3:48-66

48Kırılan halkım yüzünden
Gözlerimden sel gibi yaşlar akıyor.
49Durup dinmeden yaş boşanıyor gözümden,
50RAB göklerden bakıp görünceye dek.
51Kentimdeki kızların halini gördükçe
Yüreğim sızlıyor.
52Boş yere bana düşman olanlar bir kuş gibi avladılar beni.
53Beni sarnıca atıp öldürmek istediler,
Üzerime taş attılar.
54Sular başımdan aştı, “Tükendim” dedim.
55Sarnıcın dibinden seni adınla çağırdım, ya RAB;
56Sesimi, “Ahıma, çağrıma kulağını kapama!” dediğimi duydun.
57Seni çağırınca yaklaşıp, “Korkma!” dedin.
58Davamı sen savundun, ya Rab,
Canımı kurtardın.
59Bana yapılan haksızlığı gördün, ya RAB,
Davamı sen gör.
60Benden nasıl öç aldıklarını,
Bana nasıl dolap çevirdiklerini gördün.
61-62Aşağılamalarını, ya RAB,
Çevirdikleri bütün dolapları,
Bana saldıranların dediklerini,
Gün boyu söylendiklerini duydun.
63Oturup kalkışlarına bak,
Alay konusu oldum türkülerine.
64Yaptıklarının karşılığını ver, ya RAB.
65İnat etmelerini sağla,
Lanetin üzerlerinden eksilmesin.
66Göklerinin altından öfkeyle kovala, yok et onları, ya RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-66 Bu ağıt, 1. ve 2. bölümler gibi, alfabetik akrostiştir ve yirmi iki adet üçer dizeli birimlerden oluşur. Burada her birimin her dizesi aynı harfle başlar (bkz. Giriş). 1-18. ayetlerde yazarın Tanrı’nın yargısından ötürü yaşadığı yoğun acılardan, 19-30. ayetlerde benzetmeler aracılığıyla insanların Tanrı’nın yargısına alçakgönüllülükle boyun eğmesi gerektiğinden söz edilir. Bu ve sonraki ayetlerde, Tanrı bazen ulaşılamaz gibi görünse de, adaletinin, sevecenliğinin ve iyiliğinin hâlâ sürgün edilen halkın tek umudu olduğu üzerinde durulur.
3:48 Gözlerimden... yaşlar akıyor Bkz. Ağı.1:16’ya ait not.
3:50 göklerden bakıp görünceye dek Bkz. Ağı.5:1; Mez.80:14; Yşa.63:15.
3:51 Kentimdeki kızların halini Bkz. Ağı.1:4,Ağı.1:18; Ağı.2:20-21; Ağı.5:11.
3:52 Boş yere bana düşman olanlar Bkz. Mez.35:19’a ait not. kuş gibi Bkz. Mez.124:7.
3:53 sarnıca atıp öldürmek Bkz. Mez.35:7. taş attılar Bkz. 2Sa.16:6; 1Kr.12:18.
3:54 Sular başımdan aştı Bkz. Mez.32:6; Mez.42:7; Mez.69:1-2 ve ilgili notlar.
3:55 Sarnıcın dibinden Bkz. Mez.30:1 ve ilgili not.
3:57 çağırınca yaklaşıp Bkz. Mez.145:18. Korkma! Tanrı’nın güven vermek amacıyla en çok söylediği sözlerden biri (bkz. Yer.1:8 ve ilgili not).
3:59 gördün Bkz. Mez.10:14; Mez.35:22. Davamı sen gör Bkz. Mez.35:23; Mez.43:1; Mez.119:154.
3:61-62 dediklerini... söylendiklerini Bkz. Mez.5:9 ve ilgili not.
3:63 Oturup kalkışlarına Yaptıkları her şeyi anlatan bir mecaz (bkz. Yas.6:7; Yas.11:19; Mez.139:2; Yşa.37:28). Alay konusu oldum türkülerine Bkz. Ağı.3:14’e ait not.
3:64 Krş. Mez.28:4; bkz. Mez.5:10 ve ilgili not.
3:65 Lanetin üzerlerinden eksilmesin Bkz. Mez.109:16-20 ve ilgili not.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş