Eyüp 19

19
Eyüp
1Eyüp şöyle yanıtladı:
2“Ne zamana dek beni üzecek,
Sözlerinizle ezeceksiniz?
3On kez oldu beni aşağılıyor,
Hiç utanmadan saldırıyorsunuz.
4Yanlış yola sapmışsam,
Bu benim suçum.
5Kendinizi gerçekten benden üstün görüyor,
Utancımı bana karşı kullanıyorsanız,
6Bilin ki, Tanrı bana haksızlık yaptı,
Beni ağıyla kuşattı.
7“İşte, ‘Zorbalık bu!’ diye haykırıyorum, ama yanıt yok,
Yardım için bağırıyorum, ama adalet yok.
8Yoluma set çekti, geçemiyorum,
Yollarımı karanlığa boğdu.
9Üzerimden onurumu soydu,
Başımdaki tacı kaldırdı.
10Her yandan yıktı beni, tükendim,
Umudumu bir ağaç gibi kökünden söktü.
11Öfkesi bana karşı alev alev yanıyor,
Beni hasım sayıyor.
12Orduları üstüme üstüme geliyor,
Bana karşı rampalar yapıyor,
Çadırımın çevresinde ordugah kuruyorlar.
13“Kardeşlerimi benden uzaklaştırdı,
Tanıdıklarım bana büsbütün yabancılaştı.
14Akrabalarım uğramaz oldu,
Yakın dostlarım beni unuttu.
15Evimdeki konuklarla hizmetçiler
Beni yabancı sayıyor,
Garip oldum gözlerinde.
16Kölemi çağırıyorum, yanıtlamıyor,
Dil döksem bile.
17Soluğum karımı tiksindiriyor,
Kardeşlerim benden iğreniyor.
18Çocuklar bile beni küçümsüyor,
Ayağa kalksam benimle eğleniyorlar.
19Bütün yakın dostlarım benden iğreniyor,
Sevdiklerim yüz çeviriyor.
20Bir deri bir kemiğe döndüm,
Ölümün eşiğine geldim.
21“Ey dostlarım, acıyın bana, siz acıyın,
Çünkü Tanrı'nın eli vurdu bana.
22Neden Tanrı gibi siz de beni kovalıyor,
Etime doymuyorsunuz?
23“Keşke şimdi sözlerim yazılsa,
Kitaba geçseydi,
24Demir kalemle, kurşunla
Sonsuza dek kalsın diye kayaya kazılsaydı!
25Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,
Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.
26Derim yok olduktan sonra,
Yeni bedenimle[a] Tanrı'yı göreceğim.
27O'nu kendim göreceğim,
Kendi gözlerimle, başkası değil.
Yüreğim bayılıyor bağrımda!
28Eğer, ‘Sıkıntının kökü onda olduğu için
Onu kovalım’ diyorsanız,
29Kılıçtan korkmalısınız,
Çünkü kılıç cezası öfkeli olur,
O zaman adaletin var olduğunu göreceksiniz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:3 On kez Çoğunlukla ‘birkaç kez’ anlamında kullanılır (krş. Eyü.5:19’a ait not; bkz. örn. Yar.31:41; 1Sa.1:8).
19:6 haksızlık Çektiği sıkıntıya anlam vermeye çalışan Eyüp Tanrı’nın ona düşman olduğu sonucuna varmaktadır. Oysa Tanrı kendisini seven bir dosttur (bkz. Eyü.1:8; Eyü.2:3) ve Eyüp’ün gerçek düşmanı, adı ‘suçlayıcı’ anlamına gelen Şeytan’dır (bkz. Eyü.1:6,Eyü.1:12). Tanrı, haksız davrandığı suçlamasıyla ilgili olarak Eyüp’le yüzleşecektir (bkz. Eyü.40:8). ağıyla kuşattı Bildat kötülerin çektiği sıkıntıların kendi günahları yüzünden başlarına geldiğinden söz etse de (bkz. Eyü.18:8-10), Eyüp acılarından Tanrı’yı sorumlu tutar.
19:7 Zorbalık bu! Bkz. Hab.1:2-4. yanıt yok Tanrı ne suçlamada bulunuyor ne de onaylıyordu. Tanrı’nın yanıt vermemesi ya da süregelen sessizliği rahatsızlık vericiydi.
19:8-12 Eyüp, Tanrı’nın kendisiyle savaştığını zanneder (bkz. Eyü.19:22; Eyü.16:8-16 ve ilgili notlar).
19:13-19 Bkz. Yer.12:6. Eyüp’ün sıkıntılarıyla ilgili kapsamlı bir anlatımdır. Yaşamda kişinin kendi ailesi ve dostları tarafından reddedilmesinden daha acı verici çok az şey vardır. Eyüp’ün çocukları ölmüştü, karısı, kardeşleri, dostları ve köleleri ise ondan tiksiniyordu; Eyüp her şeyi tek başına göğüslemesi gerektiğini anlamıştı (krş. Mar.14:33-37,Mar.14:50). Tüm akrabaları ve onu tanıyan herkes, Eyüp ancak sıkıntılarından kurtulup tekrar eski haline kavuştuktan sonra ortaya çıkacaktır (Mar.42:11; bkz. Özd.17:17).
19:23-27 Eyüp’ün 13-20. ayetlerde söz ettiği acıklı durumunun ardından kitabın en umut dolu sözleri gelir.
19:23-24 Eyüp yakınmalarının ve savunmasının kaydedilmesini diler, çünkü sonunda haklı çıkacağını düşünür.
19:24 Demir Ayrıca bkz. Eyü.20:24; Eyü.28:2; Eyü.40:18; Eyü.41:27.
19:25 ben kurtarıcımın yaşadığını... biliyorum Bu sözler, suçtan ve yargıdan kurtuluşu müjdeleyen bir ilan değildir; Eyüp yalan suçlamalardan aklanmak istediğini belirtmektedir. kurtarıcımın Bazı yorumculara göre burada bizzat Tanrı’dan söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise Eyüp ve Tanrı dışında bir arabulucudan söz edilmektedir (bkz. Eyü.9:33-34; Eyü.16:18-21 ve ilgili notlar). Burada kullanılan sözcük İbranice’de, akrabası adına adaleti sağlayan yakın bir akraba anlamına gelir (bkz. Rut.2:20; Özd.23:11 ve ilgili notlar).
19:26 EskiAntlaşma’da diriliş konusuyla ilgili birkaç ayetten biridir (bkz. Yşa.26:19; Dan.12:2; 2Ti.Dan.1:9-10 ve ilgili notlar). Derim yok olduktan Eyüp, hastalığının ölümüne yol açacağına inanır. yeni bedenimle İbranice’den, “etim olmadan” diye de çevrilebilir. Tanrı’yı göreceğim Her şeye rağmen ölümün, var oluşun sonu olmadığından ve günün birinde Tanrı’yı kendi gözleriyle göreceğinden emindir (bkz. Eyü.42:5).
19:29 Eyüp yanlış sözleri yüzünden yargıya uğrayacakları konusunda dostlarını uyarır.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş