Eyüp 22

22
Elifaz
1Temanlı Elifaz şöyle yanıtladı:
2 “İnsan Tanrı'ya yararlı olabilir mi?
Bilge kişinin bile O'na yararı dokunabilir mi?
3Doğruluğun Her Şeye Gücü Yeten'e ne zevk verebilir,
Kusursuz yaşamın O'na ne kazanç sağlayabilir?
4Seni azarlaması, dava etmesi
O'ndan korktuğun için mi?
5Kötülüğün büyük,
Günahların sonsuz değil mi?
6Çünkü kardeşlerinden nedensiz rehin alıyor,
Onları soyuyordun.
7Yorguna su içirmedin,
Açtan ekmeği esirgedin;
8Ülkeye bileğinle sahip oldun,
Saygın biri olarak orada yaşadın.
9Dul kadınları eli boş çevirdin,
Öksüzlerin kolunu kanadını kırdın.
10Bu yüzden her yanın tuzaklarla çevrili,
Ansızın gelen korkuyla yılıyorsun,
11Her şey kararıyor, göremez oluyorsun,
Seller altına alıyor seni.
12“Tanrı göklerin yükseklerinde değil mi?
Yıldızlara bak, ne kadar yüksekteler!
13Sen ise, ‘Tanrı ne bilir?’ diyorsun,
‘Zifiri karanlığın içinden yargılayabilir mi?
14Koyu bulutlar O'na engeldir, göremez,
Gökkubbenin üzerinde dolaşır.’
15Kötülerin yürüdüğü
Eski yolu mu tutacaksın?
16Onlar ki, vakitleri gelmeden çekilip alındılar,
Temellerini sel bastı.
17Tanrı'ya, ‘Bizden uzak dur!’ dediler,
‘Her Şeye Gücü Yeten bize ne yapabilir?’
18Ama onların evlerini iyilikle dolduran O'ydu.
Bunun için kötülerin öğüdü benden uzak olsun.
19“Doğrular onların yıkımını görüp sevinir,
Suçsuzlar şöyle diyerek eğlenir:
20‘Düşmanlarımız yok edildi,
Malları yanıp kül oldu.’
21“Tanrı'yla dost ol, barış ki,
Bolluğa eresin.
22Ağzından çıkan öğretiyi benimse,
Sözlerini yüreğinde tut.
23Her Şeye Gücü Yeten'e dönersen, eski haline kavuşursun.
Kötülüğü çadırından uzak tutar,
24Altınını yere,
Ofir altınını vadideki çakılların arasına atarsan,
25Her Şeye Gücü Yeten senin altının,
Değerli gümüşün olur.
26O zaman Her Şeye Gücü Yeten'den zevk alır,
Yüzünü Tanrı'ya kaldırırsın.
27O'na dua edersin, dinler seni,
Adaklarını yerine getirirsin.
28Neye karar verirsen yapılır,
Yollarını ışık aydınlatır.
29İnsanlar seni alçaltınca, güvenini yitirme,
Çünkü Tanrı alçakgönüllüleri kurtarır.
30O suçsuz olmayanı bile kurtarır,
Senin ellerinin temizliği sayesinde kurtulur suçlu.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:1 Elifaz’ın sözleriyle birlikte konuşmaların üçüncü turu başlar (22-27. bölümler). Bu son tur daha kısa sürer. Hiçbiri günahlarını itiraf etmesi için Eyüp’ü ikna edemez.
22:2-3 İnsan Tanrı’ya yararlı olabilir mi?... O’na ne kazanç sağlayabilir? Elifaz, insan erdemlerinden etkilenmeyen üstün bir Tanrı’yı vurgulamaktadır. Elifaz’ın insanlık hakkındaki olumsuz düşünceleri devam etmektedir (bkz. Eyü.4:17-21; Eyü.15:14-16 ve ilgili notlar). Ancak Eyüp’ün sadakati, RAB’bin Eyüp’le övünmesinin yerinde olduğunu gösterecektir. Her Şeye Gücü Yeten’e ne zevkverebilir Elifaz’ın bu sözü de yanlıştır. Kutsal Yazılar’da insanların Tanrı’yı hoşnut edebildiği (bkz. Luk.19:17; Kol.3:20; 1Ti.2:3), hatta Tanrı’nın insanlar için sevindiği görülür (krş. Eyü.1:8; Eyü.2:3; Sef.3:17).
22:4-11 Başta Eyüp’ü teselli edercesine konuşan Elifaz (Eyü.4:6; Eyü.5:17), artık onu mazlumlara karşı büyük günahlar işlemiş olmakla suçlar. Bununla birlikte, suçlamalarla ilgili Elifaz’ın elindeki tek kanıt Eyüp’ün çektiği acılardır (Eyü.22:10-11). 29. ve 31. bölümde Eyüp, Elifaz’ın suçlamalarını kesin bir dille reddeder.
22:6 rehin alıyor... Onları soyuyordun Bkz. örn. Amo.2:8.
22:18 kötülerin öğüdü benden uzak olsun Bkz. Eyü.21:16 ve ilgili not.
22:21-30 Eğer Eyüp’ün sıkıntıları günahlarından kaynaklansaydı, Elifaz’ın buradaki sözleri teselli edici olurdu. Ancak Eyüp işlememiş olduğu günahlardan vazgeçmeye çağrılmaktadır. Eyüp’ün asıl isteği eski gönencine kavuşmak değil (bunu isteseydi Şeytan haklı çıkardı, bkz. Eyü.1:9), Tanrı’ya yaklaşmaktı (bkz. Giriş).
22:24 Ofir altınını En saf altın (bkz. Eyü.28:16; 1Kr.9:9,1Kr.9:28; 1Kr.10:11; Mez.45:9; Yşa.13:12).

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş